ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΜΜΚ

Προκήρυξη κενής θέσης Ειδικού Επιστήμονα Διδασκαλίας
24 Μαρτίου, 2022
Θέση Ερευνητικής Απασχόλησης στο Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής για την Καλοκαιρινή Περίοδο 2022
6 Μαΐου, 2022
Προκήρυξη κενής θέσης Ειδικού Επιστήμονα Διδασκαλίας
24 Μαρτίου, 2022
Θέση Ερευνητικής Απασχόλησης στο Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής για την Καλοκαιρινή Περίοδο 2022
6 Μαΐου, 2022
Σας προσκαλούμε στην ημερίδα παρουσίασης ερευνητικών δραστηριοτήτων του ΜΜΚ που αφορούν θέματα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών στις 14 Απριλίου 2022 στο χώρο της Βιβλιοθήκης. Στην ημερίδα παρουσιάζεται και το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Advanced Materials and Nanotechnology» (10:30-13:00). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ομιλίες και συζήτηση στις αφίσες με καφέ και αλμυρά.