Προκήρυξη κενής θέσης Ειδικού Επιστήμονα Διδασκαλίας

Φυλλάδια Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων
8 Μαρτίου, 2022
ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΜΜΚ
11 Απριλίου, 2022
Φυλλάδια Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων
8 Μαρτίου, 2022
ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΜΜΚ
11 Απριλίου, 2022

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Επιστήμονα Διδασκαλίας (ΕΕΔ) για το Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής, καθορισμένης διάρκειας µε σύμβαση μερικής απασχόλησης ορισμένου χρόνου για κάλυψη διδακτικών αναγκών για το Χειμερινό Εξάμηνο 2022-2023:

  • ΜΜΚ106-Εισαγωγή στη Μηχανική

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την αίτηση ενδιαφέροντος στον σύνδεσμο https://applications.ucy.ac.cy/recruitment. Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τη Παρασκευή, 15 Απριλίου 2022 και ώρα 14:30.

Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε την προκήρυξη ή αποταθείτε στη Γραμματεία του Τμήματος στο τηλέφωνο 22892248.