Κενή θέση Ειδικού Επιστήμονα

Θέση Ερευνητικής Απασχόλησης στο Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής για την Καλοκαιρινή Περίοδο 2022
6 Μαΐου, 2022
ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
11 Μαΐου, 2023
Θέση Ερευνητικής Απασχόλησης στο Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής για την Καλοκαιρινή Περίοδο 2022
6 Μαΐου, 2022
ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
11 Μαΐου, 2023

Προκύρηξη θέσης Ειδικού Επιστήμονα

 

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τη Παρασκευή, 27 Μαΐου 2022 και ώρα 14:30μμ.