Παιδαγωγική συν-δημιουργίας και συν-διακυβέρνησης στην Αρχιτεκτονική: καλλιεργώντας την αίσθηση του “ανήκειν” στην πολη

Ανακοίνωση εκδήλωσης ενδιαφερόνοτος ΕΕ 2023-24 για ΣΥΝ 500Α
14 Νοεμβρίου, 2023
Παρουσίαση με θέμα: Deployable and Reconfigurable Linkage Structures
23 Νοεμβρίου, 2023