Αναστασία Αγγελίδου ΑΡΗ 300.1 Αρχιτεκτονική Σύνθεση V – Αστικός Σχεδιασμός
Ανδρέας Κυριακίδης
Ανδρέας Παπαλλάς ΑΡΗ 300.1 Αρχιτεκτονική Σύνθεση V – Αστικός Σχεδιασμός
Γεώργιος Κυριαζής
Γιώργος Τρύφωνος
Ιωάννα Αναστασιάδου
Κωνσταντίνος Μάρκου
Κυριάκος Μιλτιάδους ΑΡΗ 100.1 Αρχιτεκτονική Σύνθεση I
ΑΡΗ 124.1 Μέσα Επικοινωνίας στην Αρχιτεκτονική Ι
Πέτρος Λαπίθης ΑΡΗ 332.1 Συστήματα Τεχνικής Ανάπτυξης
Σπύρος Σπύρου ΑΡΗ 400.1 Αρχιτεκτονική Σύνθεση VII
Σταυρούλα Θραβάλου
Σταυρούλα Μιχαήλ
Χάρης Χριστοδούλου ΑΡΗ 200.1 Αρχιτεκτονική Σύνθεση ΙΙΙ
Χριστιάνα Ιωάννου
Χριστίνα Παναγή
Χρύσω Ηρακλέους