Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) δημιουργήθηκε το 2001. Σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα μπορέσαμε να καθιερώσουμε υψηλής ποιότητας έρευνα, διδασκαλία και συνεργασίες με άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα, κυβερνητικούς οργανισμούς και εταιρείες. Το Τμήμα έχει 19 μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού με πλήρη απασχόληση και περίπου 100 μεταπτυχιακούς και 300 προπτυχιακούς φοιτητές.

Το χαρακτηριστικό μας είναι ότι επιδιώκουμε την αριστεία και οι σπουδαστές μας αποτελούν ουσιώδες μέρος της προσπάθειας αυτής. Το ακαδημαϊκό μας προσωπικό έχει εξασφαλίσει πάνω από 100 ερευνητικά προγράμματα και χορηγίες, με συνολικό προϋπολογισμό άνω των 75 εκ. Ευρώ. Αυτή η επιτυχία στην εξασφάλιση χρηματοδότησης είναι ζωτικής σημασίας για την επιδίωξή μας να καταστούμε στο μέλλον ένα ηγετικό κέντρο ηλεκτρολογίας και μηχανικής υπολογιστών στην Ευρώπη.

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών. Η έρευνα έχει κεντρική θέση στις δραστηριότητες του Τμήματος. Το όραμά μας είναι η δημιουργία ενός παραγωγικού περιβάλλοντος, στο οποίο διεξάγεται έρευνα και διδασκαλία πολύ υψηλής ποιότητας.