Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου παρέχει προγράμματα σπουδών υψηλού επιπέδου, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Τα προγράμματα δίνουν έμφαση στις θεμελιώδεις αρχές της Επιστήμης στους τομείς ΗΜΜΥ, και προετοιμάζουν τους φοιτητές για ένα ραγδαίως εξελισσόμενο τεχνολογικό περιβάλλον. Η επιστημονική έρευνα που συντελείται στο Τμήμα επιτυγχάνεται σε ένα περιβάλλον που προωθεί την συνεργασία ανάμεσα στα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού, τους φοιτητές, τη βιομηχανία, και όλους τους ερευνητικούς φορείς. Το ακαδημαϊκό προσωπικό του Τμήματος αποτελείται από έμπειρους επιστήμονες με διεθνή παρουσία και σημαντική συνεισφορά στο πεδίο της έρευνας τους.

Όλα τα προγράμματα σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου βασίζονται στη χρήση των πιστωτικών μονάδων του Ευρωπαϊκού συστήματος ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System). To σύστημα ECTS αντιστοιχεί στα διάφορα μέρη του προγράμματος σπουδών (μαθήματα, έρευνα, κοκ.) ένα αριθμό από πιστωτικές μονάδες, ανάλογα με τον εκτιμώμενο χρόνο που πρέπει να αφιερώσει ο φοιτητής σε αυτά. Η χρήση του κοινού αυτού συστήματος από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες ευνοεί την κινητικότητα των φοιτητών. Σε ένα πρόγραμμα σπουδών πλήρους φοίτησης αντιστοιχούν 30 πιστωτικές μονάδες ανά εξάμηνο.

Το Τμήμα προσφέρει τα ακόλουθα μεταπτυχιακά προγράμματα:

 • Διδακτορικό (Doctor of Philosophy, Ph.D.) στην Επιστήμη του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
 • Διδακτορικό (Ph.D.) στην Επιστήμη του Μηχανικού Υπολογιστών
Φοιτητές οι οποίοι γίνονται δεκτοί στα προγράμματα M.Sc., M.Eng. ή Ph.D. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού χωρίς να έχουν συμπληρώσει προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Ηλεκτρολόγου Μηχανικού αναμένεται να έχουν ικανοποιητική γνώση των παρακάτω γενικών περιοχών: Σήματα και Συστήματα, Ηλεκτρομαγνητισμός και Μικροκύματα, Κυκλώματα και Ηλεκτρονική. Παρομοίως, φοιτητές οι οποίοι γίνονται δεκτοί στα προγράμματα M.Sc., M.Eng. ή Ph.D. Μηχανικού Υπολογιστών χωρίς να έχουν συμπληρώσει προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Μηχανικού Υπολογιστών αναμένεται να έχουν ικανοποιητική γνώση των παρακάτω γενικών περιοχών: Αρχιτεκτονική και Οργάνωση Υπολογιστών, Λειτουργικά Συστήματα, Αλγόριθμοι. Ο Ακαδημαϊκός Σύμβουλος κάθε φοιτητή θα πρέπει να τον/την καθοδηγεί ώστε να αποκτήσει γνώση στις προαναφερόμενες περιοχές μέσω παρακολούθησης κατάλληλων επιπρόσθετων μαθημάτων (μέχρι τέσσερα) από το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος, ενδεχομένως σε προπτυχιακό επίπεδο.ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ MASTER OF SCIENCE ΚΑΙ MASTER OF ENGINEERING ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ / ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Για να απονεμηθεί ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Μάστερ, ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει τουλάχιστον 90 μονάδες ECTS που αντιστοιχούν σε μεταπτυχιακά μαθήματα, έρευνα, και συμμετοχή σε σεμινάρια. Η μέγιστη διάρκεια σπουδών, όπως αυτή καθορίζεται από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, είναι 4 χρόνια.

Φοιτητές οι οποίοι έχουν γίνει δεκτοί για M.Sc. ή M.Eng. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2011 και έπειτα θα πρέπει να εγγραφούν σε τρία από τα ακόλουθα έξι μαθήματα κορμού:

 • Στοχαστικές ανελίξεις (ΗΜΥ621)
 • Επεξεργασία Ψηφιακού Σήματος (ΗΜΥ623)
 • Θεωρία Συστημάτων (ΗΜΥ631)
 • Ηλεκτρομαγνητικά Κύματα και Θεωρία Κεραιών (ΗΜΥ649)
 • Οπτική και Φωτονική (ΗΜΥ645)
 • Αισθητήρες και Συστήματα Οργάνων (ΗΜΥ665)
Φοιτητές οι οποίοι έχουν γίνει δεκτοί για M.Sc. ή M.Eng. Μηχανικού Υπολογιστών από το Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2011 και έπειτα θα πρέπει να εγγραφούν στα τρία ακόλουθα μαθήματα κορμού:
 • Προχωρημένα Δίκτυα Υπολογιστών (ΗΜΥ654)
 • Προχωρημένη Αρχιτεκτονική Υπολογιστών (ΗΜΥ656)
 • Προχωρημένες Επαναληπτικές Μέθοδοι (ΗΜΥ651)