Κύπριοι πολίτες
Η μεγάλη πλειοψηφία των προπτυχιακών φοιτητών εισάγεται με τις εξετάσεις που οργανώνει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για τα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Δικαίωμα διεκδίκησης θέσης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου έχουν όλοι οι υποψήφιοι οι οποίοι έχουν βαθμολογία όχι χαμηλότερη από το 90% της βαθμολογίας που πήρε ο τελευταίος υποψήφιος που εξασφάλισε θέση στο πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου στο οποίο επιθυμούν να εισαχθούν, νοουμένου ότι έχουν παρακαθίσει στα απαιτούμενα μαθήματα του αντίστοιχου επιστημονικού πεδίου και έχουν εξασφαλίσει το 50% της συνολικής βαθμολογίας. Για τους άρρενες που εξασφαλίζουν θέση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και δεν μπορούν να φοιτήσουν λόγω κατάταξής τους στην Εθνική Φρουρά, η θέση κρατείται για να φοιτήσουν κατά το ακαδημαϊκό έτος που αρχίζει μετά την απόλυσή τους από την Εθνική Φρουρά. Η αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί από τον ίδιο τον αιτητή ή από συγγενή 1ου βαθμού με γραπτή εξουσιοδότηση από τον αιτητή. (Απαραίτητη είναι η προσκόμιση της πολιτικής ταυτότητας του αιτητή ή του εξουσιοδοτημένου ατόμου που θα υποβάλει αίτηση). Όσοι εξασφαλίζουν θέση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου συμπληρώνουν ειδικό έντυπο εγγραφής φοιτητή και το υποβάλλουν, μαζί με τα σχετικά πιστοποιητικά, σύμφωνα με τις οδηγίες που εκδίδονται κατά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.
Τουρκοκύπριοι φοιτητές
Τουρκοκύπριοι απόφοιτοι εξατάξιας σχολής Μέσης Εκπαίδευσης γίνονται δεκτοί αφού πετύχουν σε ειδικές εξετάσεις που οργανώνει το Πανεπιστήμιο.
Κύπριοι και Έλληνες της Διασποράς
Διάφορες κατηγορίες Κυπρίων και Ελλήνων της Διασποράς, όπως Κύπριοι που ανήκουν στις θρησκευτικές ομάδες που καθορίζει το Σύνταγμα της Κύπρου, επαναπατρισθέντες Κύπριοι, Κύπριοι μόνιμοι κάτοικοι του εξωτερικού, Έλληνες της διασποράς και παιδιά λειτουργών εξωτερικής υπηρεσίας της Κύπρου μπορούν να διεκδικήσουν ως υπεράριθμοι περιορισμένο αριθμό θέσεων (3% των εισακτέων Κυπρίων φοιτητών), με βάση τα αποτελέσματα των εξετάσεων G.C.S.E./G.C.E. ή άλλων ισοδύναμων εξετάσεων.
Αλλοδαποί / Ξένοι Υπήκοοι από χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Οι ξένοι υπήκοοι που προέρχονται από χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι.
• Οι υποψήφιοι εξ Ελλάδος γίνονται δεκτοί σε ποσοστό ίσο περίπου με το 10% του συνολικού αριθμού των Κυπρίων εισακτέων. Η επιλογή τους γίνεται με βάση τα αποτελέσματα των Πανελλήνιων εξετάσεων. Στις εξετάσεις αυτές μπορούν να συμμετάσχουν και Κύπριοι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας.
• Άλλοι υποψήφιοι από χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να διεκδικήσουν θέση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου με βάση τα αποτελέσματα G.C.E. ή άλλων ισοδύναμων εξετάσεων.
Σημείωση: Έλληνες υπήκοοι που αποφοιτούν από σχολεία λυκειακού επιπέδου της Κύπρου μπορούν να διεκδικήσουν θέση και μέσω των Παγκυπρίων Εξετάσεων.
Υποψήφιοι από οικογένειες με ειδικές περιστάσεις
Περιορισμένος αριθμός θέσεων (μέχρι 6% των Κυπρίων εισακτέων) κατανέμεται σε υποψήφιους από οικογένειες που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες:
• Παιδιά αναπήρων πολέμου, αγνοουμένων, εγκλωβισμένων, πεσόντων στους αγώνες υπέρ της δημοκρατίας και της ελευθερίας της Κύπρου, και δολοφονηθέντων από τις τουρκικές κατοχικές δυνάμεις μετά από το 1974.
• Υποψήφιοι των οποίων οι οικογένειες παίρνουν μηνιαίο δημόσιο βοήθημα από το Γραφείο Ευημερίας (λόγω υγείας ή οικονομικής κατάστασης γονέων).
• Υποψήφιοι των οποίων ο ένας ή και οι δύο γονείς έχουν σοβαρό πρόβλημα υγείας (σωματικό / ψυχολογικό).
• Υποψήφιοι με άλλα σοβαρά οικονομικά προβλήματα οικογένειας, που πιστοποιούνται και από άλλους αρμόδιους πέραν από το Γραφείο Ευημερίας.
• Ορφανοί και από τους δύο γονείς.
• Ορφανοί από ένα γονιό και με άλλο σοβαρό πρόβλημα στην οικογένεια (υγείας, κοινωνικό, οικονομικό).
• Υποψήφιοι οι οποίοι έχουν μεγαλώσει με ένα ή κανένα γονιό (λόγω διαζυγίου ή εγκατάλειψης) και με άλλο σοβαρό πρόβλημα στην οικογένεια (υγείας, κοινωνικό, οικονομικό).
Υποψήφιοι με σοβαρά προβλήματα υγείας ή άλλες ειδικές περιστάσεις
Περιορισμένος αριθμός θέσεων (3% των εισακτέων Κυπρίων φοιτητών) παραχωρείται σε υποψήφιους των πιο κάτω κατηγοριών:
• Υποψήφιοι με σοβαρά προβλήματα υγείας που θα πιστοποιηθούν από το Ιατρικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κύπρου, όπως τετραπληγικοί, παραπληγικοί, ανάπηροι, θαλασσαιμικοί, τυφλοί ή με σοβαρό πρόβλημα όρασης (που έχουν τουλάχιστο 1/10 όρασης ή λιγότερο με διορθωτικά μέσα στο καλύτερο μάτι), κωφοί ή με σοβαρό πρόβλημα ακοής (τουλάχιστο 60dB απώλειας στο καλύτερο αυτί), διαβητικοί, καρκινοπαθείς, καρδιοπαθείς κ.α.
• Υποψήφιοι με σοβαρό ψυχιατρικό / ψυχολογικό πρόβλημα / σύνδρομο (π.χ. ανορεξία, κλινική κατάθλιψη) ή με σοβαρό μαθησιακό πρόβλημα (π.χ. δυσλεξία, ελλειμματική προσοχή) που θα πιστοποιηθούν από το Ιατρικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου.
• Υποψήφιοι που είχαν σοβαρό περιστατικό κατά την εξεταστική περίοδο (π.χ. ασθένεια, θάνατος συγγενών 1ου βαθμού).
• Υποψήφιοι που λαμβάνουν οικονομικό βοήθημα από το Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας.
Υποψήφιοι άλλων ειδικών κατηγοριών
Αριθμός θέσεων (3% των Κυπρίων εισακτέων) κατανέμεται στις πιο κάτω ειδικές κατηγορίες υποψηφίων:
• Υποψήφιοι που προέρχονται από τις θρησκευτικές ομάδες των Αρμενίων, Μαρωνιτών και Λατίνων, νοουμένου ότι παρακάθισαν στις εισαγωγικές εξετάσεις (1%).
• Υποψήφιοι οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 30ό έτος της ηλικίας τους την 1η Σεπτεμβρίου του έτους εισδοχής.
• Υποψήφιοι με κορυφαίες διακρίσεις στον αθλητισμό και στις τέχνες. (Ο καθορισμός των κριτηρίων θα γίνεται σε συνεργασία με τον Κ.Ο.Α. και το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού).
• Υποψήφιοι οι οποίοι είναι γονείς ανηλίκων.
ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
Οι μετεγγραφές στο Πανεπιστήμιο Κύπρου από άλλα Ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Κύπρου και του εξωτερικού ρυθμίζονται από τους Κανόνες Μετεγγραφών τους οποίους οι υποψήφιοι μπορούν να προμηθευτούν από την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας.
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει κάθε χρόνο πολύ περιορισμένο αριθμό θέσεων για μετεγγραφές. Ο αριθμός θέσεων για μετεγγραφές είναι ίσος με τον αριθμό των κενών θέσεων νοουμένου ότι ο αριθμός αυτός δεν υπερβαίνει το 10% των προβλεπόμενων εισακτέων στο Τμήμα/Πτυχίο τη συγκεκριμένη ακαδημαϊκή χρονιά.
Οι ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων για μετεγγραφή είναι συνήθως κατά τον ΜΜάρτιο που προηγείται του ακαδημαϊκού έτους για το οποίο γίνεται η αίτηση. Έντυπα αιτήσεων μπορείτε να προμηθευτείτε από την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας ή από το διαδίκτυο στη διεύθυνση www.ucy.ac.cy/fmweb. Το Τμήμα έχει δικαίωμα να προσφέρει στον υποψήφιο θέση υπό όρους που σχετίζονται με τη βαθμολογία του εξαμήνου που διανύει.