ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το Τμήμα προσφέρει τους ακόλουθους διδακτορικούς τίτλους σπουδών:

– Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών (Ph.D.) στην Επιστήμη του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
– Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών (Ph.D.) στην Επιστήμη του Μηχανικού Υπολογιστών

Ένας μεταπτυχιακός φοιτητής θεωρείται υποψήφιος διδάκτορας εφόσον έχει γίνει δεκτός στο διδακτορικό πρόγραμμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Υπολογιστών, και επιπλέον έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την Περιεκτική Εξέταση του Τμήματος.

Για την απονομή του Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών, απαιτούνται τα εξής:

– Συμπλήρωση τουλάχιστον 240 μονάδων ECTS, που αντιστοιχούν σε μεταπτυχιακά μαθήματα, σεμινάρια, και έρευνα
– Επικουρική διδασκαλία μαθημάτων του Τμήματος για τουλάχιστον ένα εξάμηνο.
– Επιτυχής ολοκλήρωση της Περιεκτικής Εξέτασης
– Έγκριση της Πρότασης Διδακτορικής Διατριβής
– Επιτυχής υπεράσπιση της Διδακτορικής Διατριβής.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς του Πανεπιστημίου Κύπρου, η ελάχιστη διάρκεια των σπουδών είναι 3 ακαδημαϊκά έτη, και η μέγιστη 8 ακαδημαϊκά έτη, τόσο για φοιτητές πλήρους φοίτησης, όσο και για φοιτητές μερικής φοίτησης.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η έρευνα στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών εστιάζεται στους ακόλουθους τομείς:

 • Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα
 • Επεξεργασία Σημάτων και Εικόνας
 • Βιοϊατρική Τεχνολογία
 • Συστήματα Ενέργειας και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
 • Ηλεκτρονικές Συσκευές και Νανοτεχνολογία
 • Συστήματα Απόφασης, Ελέγχου, και Αυτοματισμού
 • Τεχνητή Νοημοσύνη και Ρομποτική
 • Ηλεκτρομαγνητισμός, Μικροκύματα, Αντένες και Οπτική.
 • Σχεδιασμός και Έλεγχος Ψηφιακών Κυκλωμάτων
 • Δίκτυα Υπολογιστών
 • Συστήματα Λογισμικού και Υπολογισμών Πραγματικού Χρόνου
 • Τεχνολογία Υπολογισμού Υψηλής Απόδοσης και Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους καθηγητές του Τμήματος και τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του καθενός παρακαλώ πατήστε εδώ.Εδώ μπορείτε να βρείτε τον ετήσιο Οδηγό Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Δίδακτρα

Για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος τα δίδακτρα για τον μεταπτυχιακό τίτλο Μάστερ έχουν ορισθεί στα 5125 Ευρώ (2999,53 Λ.Κ.). Τα δίδακτρα για τον Διδακτορικό τίτλο σπουδών ποικίλουν, και εξαρτώνται από την διάρκεια των σπουδών και τα μαθήματα που έχουν ληφθεί από τον φοιτητή. Συγκεκριμένα, κάθε μάθημα έχει δίδακτρα 427 Ευρώ (249,91 Λ.Κ.), και κάθε ένα από τα τέσσερα υποχρεωτικά ερευνητικά στάδια έχει δίδακτρα 854 Ευρώ (499,82 Λ.Κ.). Κάθε επιπλέον εξάμηνο έχει δίδακτρα 170 Ευρώ (99,50 Λ.Κ.).
Με απόφαση του Τμήματος ΗΜΜΥ, στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους οι διδακτορικοί φοιτητές του Τμήματος μπορούν να αιτηθούν μερική επιστροφή των διδάκτρων που έχουν καταβάλει κατά το προηγούμενο έτος. Συγκεκριμένα, οι φοιτητές πλήρους φοίτησης δικαιούνται επιστροφή μέχρι του 80%, και οι φοιτητές μερικής φοίτησης επιστροφή μέχρι του 40% των διδάκτρων. Η επιστροφή γίνεται εφόσον υπάρχουν τα απαραίτητα κονδύλια στο Τμήμα, και εφόσον από την αίτηση που καταθέτει ο φοιτητής προκύπτει ικανοποιητική ακαδημαϊκή πρόοδος. Σημειώνεται ότι η μερική επιστροφή των διδάκτρων αφορά μόνο σε ποσά τα οποία έχουν πληρωθεί εμπρόθεσμα.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δίδακτρα και για ευκαιρίες χρηματοδότησης εκτός του Τμήματος, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας.