Όλες οι ερευνητικές και ακαδημαϊκές δραστηριότητες του Τμήματος επιβλέπονται από το Συμβούλιο Τμήματος, σύμφωνα με τους υφιστάμενους νόμους και κανονισμούς και τις κατευθύνσεις που δίνονται από το Συμβούλιο της Πολυτεχνικής Σχολής και την Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Κύπρου. Το Συμβούλιο συνέρχεται μία φορά κάθε μήνα, κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. Αποτελείται από όλα τα μέλη του διδακτικού προσωπικού, και εκπρόσωπους των φοιτητών. Το Συμβούλιο υποστηρίζεται από έναν αριθμό επιτροπών που εστιάζονται σε διάφορους σημαντικούς τομείς της δραστηριότητας του Τμήματος. Τα μέλη των επιτροπών προέρχονται από τους ακαδημαϊκούς του Τμήματος. Για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, τα μέλη του Συμβουλίου του Τμήματος και των διάφορων επιτροπών είναι τα εξής:

Συμβούλιο Τμήματος
Πρόεδρος Τμήματος Χαράλαμπος Α. Χαραλάμπους
Αντιπρόεδρος Τμήματος Θεοχάρης Θεοχαρίδης
Μέλη Συμβουλίου Τμήματος:
Γιώργος Η. Γεωργίου Καθηγητής
Χρίστος Παναγιώτου Καθηγητής
Μάριος Πολυκάρπου Καθηγητής
Σταύρος Ιεζεκιήλ Καθηγητής
Γεώργιος Έλληνας Καθηγητής
Χαράλαμπος Δ. Χαραλάμπους Καθηγητής
Χριστόφορος Χατζηκωστής Καθηγητής
Κωνσταντίνος Πίτρης Καθηγητής
Χαράλαμπος Α. Χαραλάμπους Αναπληρωτής Καθηγητής
Μαρία Μιχαήλ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Θεοχάρης Θεοχαρίδης Αναπληρωτής Καθηγητής
Ιωάννης Κρικίδης Αναπληρωτής Καθηγητής
Χρυσόστομος Νικόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής
Μάρκος Αντωνιάδης Επίκουρος Καθηγητής
Ματθαίος Παντελή Επίκουρος Καθηγητής
Στέλιος Τιμοθέου Επίκουρος Καθηγητής
Θεμιστοκλής Χαραλάμπους Επίκουρος Καθηγητής
Χρυσάφης Αντρέου Επίκουρος Καθηγητής
Μαργαρίτα Χλη Επίκουρη Καθηγήτρια
Εκπρόσωποι Φοιτητών
Σώτος Βασιλείου Μαρίνος Σταυράκη
Μαρία Ανδρέου Ανδρέας Ευαγγέλου
Ερίκκος Μαϊμάρη Βαρβάρα Αρτεμίου