Κέντρο Γλωσσών
Χριστίνα Μάτση (CV)
Χριστίνα Χαραλαμπίδου (CV)

 

Τμήμα Αγγλικών Σπουδών
Τζιοβάνης Γεωργάκης (CV)
Εύη Χατζηπαύλου (CV)

 

Τμήμα Επιστημών της Αγωγής
Λεωνίδας Κυριακίδης (CV)

 

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Γεώργιος Καζαμίας (CV)

 

Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Καλλιόπη Αγαπίου Ιωσηφίδου (CV)

 

Τμήμα Νομικής
Κωνσταντίνος Κόμπος (CV)
Κώστας Παρασκευά (CV)

 

Τμήμα Ψυχολογίας
Παναγιώτης Σταυρινίδης (CV)