ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Επισκεφτείτε την γαλλόφωνη ιστοσελίδα αφιερωμένη στο πρόγραμμα Erasmus+ στο Πανεπίστημιο Κύπρου, η οποία δημιουργήθηκε από τους τριτοετείς φοιτητές του Τμήματος Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών.

Συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα των Διεθνών Σχέσεων για την Κινητικότητα Erasmus+.

Πανεπιστήμια με τα οποία το Τμήμα έχει συνάψει διμερείς συμφωνίες στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+.

 


 

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το Γραφείο Υποστήριξης Κινητικότητας Erasmus+.

 


 

Ακαδημαϊκοι συντονιστές κινητικότητας Erasmus+:

Εισερχόμενοι Φοιτητές: Fabienne Baider
Εξερχόμενοι Φοιτητές: Χριστάκης Χριστοφή

 


 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Διδασκαλία στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης γλώσσας μέσω κινητικότητας Erasmus+

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.