Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Μέλη

 

Εκπρόσωποι φοιτητών
Άντρεα Ππεκρή
Γιώργος Τσιαμπουνιάρης