• Εργαστήριο Méthodal OpenLab: Υπεύθυνη Αν. Καθηγήτρια Φρύνη Κακογιάννη-Ντοά

Ανοικτό και διεπιστημονικό εργαστήριο έρευναςστη Μεθοδολογία της διδασκαλίας/εκμάθησης των γλωσσών και πολιτισμών

Laboratoire ouvert et interdisciplinaire pour la recherche en Méthodologie de l’enseignement/apprentissage des langues et des cultures

 

Το «Ανοικτό και Διεπιστημονικό εργαστήριο έρευνας στη Μεθοδολογία της διδασκαλίας/εκμάθησης των γλωσσών και πολιτισμών» (Méthodal OpenLab) είναι ανοιχτού τύπου (Open Lab) και προωθεί την σύσταση εταιρικών διεπιστημονικών και διαπανεπιστημιακών συνεργασιών με σκοπό την ανάπτυξη της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας. Ως εκ τούτου το εργαστήριο στοχεύει στην δημιουργία διεπιστημονικών ομάδων για έρευνα υψηλότερου επιπέδου, στην ενεργή συμμετοχή σε ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά προγράμματα, στους νέους υψηλού επιπέδου πολυεπιστημονικούς ερευνητικούς συνδέσμους, και στην υποστήριξη για κάθε ευκαιρία καινοτομίας.

Σκοπός των εργασιών του είναι επίσης η βέλτιστη συνέργεια μεταξύ ερευνητών και παραγόντων του χώρου της εκπαίδευσης και της εργασίας, οι οποίοι άμεσα ή έμμεσα σχετίζονται με τη μεθοδολογία της διδασκαλίας/εκμάθησης των γλωσσών και πολιτισμών.

Οι ερευνητικές του δραστηριότητες μπορούν να σχετίζονται με τα ακόλουθα επιστημονικά πεδία: επιστήμες της γλώσσας και του πολιτισμού (γλωσσολογία, διδακτική των γλωσσών, κοινωνιογλωσσολογία, λογοτεχνία, μεταφραστικές επιστήμες, φιλοσοφία των ιδεών), επιστήμες και τεχνολογίες της επικοινωνίας, κοινωνιολογία της εκπαίδευσης, εκπαιδευτική πολιτική, εκπαιδευτική τεχνολογία, ψυχοπαιδαγωγική.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.