1. Είμαι φοιτητής στο 2ο, 3ο ή 4ο έτος. Τι μπορώ να κάνω αν έχω ήδη παρακολουθήσει τα υποχρεωτικά μαθήματα που προβλέπονται για το έτος μου;
2. Αν πάρω επιπλέον μαθήματα από αυτά που αναρτώνται στο Συνοπτικό Πίνακα Μαθημάτων, θα συνυπολογιστούν στο σύνολο των πιστωτικών μονάδων για την απόκτηση του πτυχίου μου;
3. Μπορώ να παρακολουθήσω υποχρεωτικά μαθήματα άλλων ετών αντί για αυτών που προβλέπονται στο εξάμηνό μου;
4. Είμαι 4ετής φοιτητής. Ποια είναι η διαδικασία για τη Διπλωματική Εργασία; Θα υπάρχει ενημέρωση; Το θέμα είναι προκαθορισμένο από τον Επιβλέποντα Καθηγητή;
5. Μπορώ να κάνω την διπλωματική μου το χειμερινό ή θερινό εξάμηνο;
6. Είμαι φοιτητής στο Πτυχίο Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Μπορώ να παρακολουθήσω μάθημα γερμανικών που προσφέρει το Τμήμα ως μάθημα ελεύθερης επιλογής;
7. Μπορώ να παρακολουθήσω μάθημα του Τμήματος Αγγλικών Σπουδών ως μάθημα ελεύθερης επιλογής;
8. Πώς λειτουργούν τα μαθήματα ΓΕΣ 150 Ανεξάρτητη Μελέτη και ΓΕΣ 250 Ερευνητική Εμπειρία;
9. Ισχύει ακόμα ο πίνακας που συμπληρώσαμε για τις πιστωτικές μονάδες;
10. Οι πιστωτικές μονάδες που πήραμε από ένα σεμινάριο που οργάνωσε το Τμήμα όντως μετράνε για 3η σχολή στα επιλεγόμενα μαθήματα;
11. Μπορώ να πάρω 8 μαθήματα, δηλαδή 48 πιστωτικές το εξάμηνο;
12. Είμαι στο τέλος του 4ου έτους και έχω 239 πιστωτικές μονάδες. Θα πάω 5ο έτος για 1 πιστωτική μονάδα;
13. «Για τα μαθήματα του Κέντρου Γλωσσών, το Τμήμα συνιστά να επιλέγεται η Γαλλική γλώσσα» δηλαδή μπορώ να πάρω το ΓΛΩ 105 γαλλικά αρχάριοι; (αρκεί να είναι κωδικός ΓΛΩ και όχι ΓΕΣ)
14. Το μάθημα «ΓΕΣ 429 Από τον Εdgar Poe στον Δρα Caligari» και το μάθημα «ΓΕΣ 289 Γλώσσες σε επαφή», που είναι ανοιχτά στις άλλες σχολές σαν επιλεγόμενα, σε ποια γλώσσα θα γίνουν;
15. Στα μαθήματα που θα είμαστε 2ο, 3ο, 4ο έτος μαζί, θα γίνονται διευκολύνσεις στους νεότερους λόγω έλλειψης εμπειρίας; (για παράδειγμα έξτρα εργασίες για μπόνους βαθμούς, πιο ήπια βαθμολόγηση γραπτών, αφαίρεση ύλης κ.λπ.)
16. Τι μπορώ να κάνω αν υπάρχει σύγκρουση των μαθημάτων που θέλω να παρακολουθήσω;

 


 
1. Είμαι φοιτητής στο 2ο, 3ο ή 4ο έτος. Τι μπορώ να κάνω αν έχω ήδη παρακολουθήσει τα υποχρεωτικά μαθήματα που προβλέπονται για το έτος μου;

Επιλέγεις μαθήματα περιορισμένης επιλογής (επιπλέον υποχρεωτικά μαθήματα ΓΕΣ) που προσφέρονται γενικότερα στο πρόγραμμα με τελικό στόχο τη συμπλήρωση των 240 ΠΜ.

 


 
2. Αν πάρω επιπλέον μαθήματα από αυτά που αναρτώνται στο Συνοπτικό Πίνακα Μαθημάτων, θα συνυπολογιστούν στο σύνολο των πιστωτικών μονάδων για την απόκτηση του πτυχίου μου;

Ναι.

 


 
3. Μπορώ να παρακολουθήσω υποχρεωτικά μαθήματα άλλων ετών αντί για αυτών που προβλέπονται στο εξάμηνό μου;

Όχι, εκτός εάν τα χρωστάς ή υπάρχει κάποιος ειδικός λόγος (έλλειψη ΠΜ ή ιδιαίτερο ενδιαφέρον). Τότε μπορείς να τα πάρεις επιπρόσθετα προς αυτά που προβλέπονται στο εξάμηνό σου, σε συνεννόηση βέβαια με τον ακαδημαϊκό σου σύμβουλο στον οποίο θα καταθέτεις γραπτώς το αίτημα σου.

 


 
4. Είμαι 4ετής φοιτητής. Ποια είναι η διαδικασία για τη Διπλωματική Εργασία; Θα υπάρχει ενημέρωση; Το θέμα είναι προκαθορισμένο από τον Επιβλέποντα Καθηγητή;

Στο τέλος του χειμερινού εξαμήνου, ο ακαδημαϊκός σύμβουλος του 4ου έτους μοιράζει ένα έντυπο στους φοιτητές με τα ονόματα ακαδημαϊκών, τις ειδικότητες τους και καταληκτικές ημερομηνίες κατάθεσης του εντύπου, των συναντήσεων με τους ακαδημαϊκούς και της κατάθεσης της τελικής εργασίας περίπου 30 σελίδων. Ο φοιτητής δηλώνει τα ονόματα 2 διδασκόντων.

 


 
5. Μπορώ να κάνω την διπλωματική μου το χειμερινό ή θερινό εξάμηνο;

Ναι κατόπιν αίτησης στο Συμβούλιο Τμήματος και συνεννόησης με τον διδάσκοντα.

 


 
6. Είμαι φοιτητής στο Πτυχίο Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Μπορώ να παρακολουθήσω μάθημα γερμανικών που προσφέρει το Τμήμα ως μάθημα ελεύθερης επιλογής;

Όχι διότι επιτρέπεται να πάρει κανείς οποιαδήποτε μαθήματα του Πανεπιστημίου εκτός του Τμήματος Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών συνολικής αξίας τουλάχιστον 21 π.μ., τα οποία πρέπει να προέρχονται από τρεις διαφορετικές Σχολές.

 


 
7. Μπορώ να παρακολουθήσω μάθημα του Τμήματος Αγγλικών Σπουδών ως μάθημα ελεύθερης επιλογής;

Ναι διότι επιτρέπεται να πάρει κανείς οποιαδήποτε μαθήματα του Πανεπιστημίου εκτός του Τμήματος Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών συνολικής αξίας τουλάχιστον 21 π.μ., τα οποία πρέπει να προέρχονται από τρεις διαφορετικές Σχολές.

 


 
8. Πώς λειτουργούν τα μαθήματα ΓΕΣ 150 Ανεξάρτητη Μελέτη και ΓΕΣ 250 Ερευνητική Εμπειρία;

ΓΕΣ 150: ατομική πανεπιστημιακή εργασία περίπου 10 σελίδων (πρώτες απαιτήσεις βιβλιογραφίας, κ.λπ.).
ΓΕΣ 250: έρευνα με Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό του Τμήματος.
Απαιτείται διευθέτηση και συνεννόηση με διδάσκοντα του Τμήματος και στις 2 περιπτώσεις.

 


 
9. Ισχύει ακόμα ο πίνακας που συμπληρώσαμε για τις πιστωτικές μονάδες;

Όχι δεν χρειάζεται πια. Ελέγξτε τις συνολικές ΠΜ και τις ελάχιστες απαιτήσεις ανά πτυχίο οι όποιες είναι αναρτημένες στην κατηγορία ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ.

 


 
10. Οι πιστωτικές μονάδες που πήραμε από ένα σεμινάριο που οργάνωσε το Τμήμα όντως μετράνε για 3η σχολή στα επιλεγόμενα μαθήματα;

Όχι. Υπολογίζονται σαν μονάδες από σεμινάρια ή συνέδρια (1 πμ ανά 10 συναντήσεις).

 


 
11. Μπορώ να πάρω 8 μαθήματα, δηλαδή 48 πιστωτικές το εξάμηνο;

Μέχρι 42 ΠΜ χρειάζεται έγκριση από τον Πρόεδρο του Τμήματος, μέχρι 45 από τον Πρόεδρο και τον Αντιπρύτανη. Από 45 πμ και πάνω απαιτείται έγκριση από τη Σύγκλητο.

 


 
12. Είμαι στο τέλος του 4ου έτους και έχω 239 πιστωτικές μονάδες. Θα πάω 5ο έτος για 1 πιστωτική μονάδα;

Όχι μπορεί να κάνει κανείς το ΓΕΣ 150 Ανεξάρτητη μελέτη (3 πμ) ή να αντλήσει ΠΜ από σεμινάρια/συνέδρια.

 


 
13. «Για τα μαθήματα του Κέντρου Γλωσσών, το Τμήμα συνιστά να επιλέγεται η Γαλλική γλώσσα» δηλαδή μπορώ να πάρω το ΓΛΩ 105 γαλλικά αρχάριοι; (αρκεί να είναι κωδικός ΓΛΩ και όχι ΓΕΣ)

Ναι, αλλά το συγκεκριμένο επίπεδο δεν ωφελεί στο 4ο έτος.

 


 
14. Το μάθημα «ΓΕΣ 429 Από τον Εdgar Poe στον Δρα Caligari» και το μάθημα «ΓΕΣ 289 Γλώσσες σε επαφή», που είναι ανοιχτά στις άλλες σχολές σαν επιλεγόμενα, σε ποια γλώσσα θα γίνουν;

Όπου ο τίτλος μαθήματος είναι στα ελληνικά, το μάθημα διδάσκεται στα ελληνικά.

 


 
15. Στα μαθήματα που θα είμαστε 2ο, 3ο, 4ο έτος μαζί, θα γίνονται διευκολύνσεις στους νεότερους λόγω έλλειψης εμπειρίας; (για παράδειγμα έξτρα εργασίες για μπόνους βαθμούς, πιο ήπια βαθμολόγηση γραπτών, αφαίρεση ύλης κ.λπ.)

Όχι, όλοι οι φοιτητές αξιολογούνται με τον ίδιο τρόπο.

 


 
16. Τι μπορώ να κάνω αν υπάρχει σύγκρουση των μαθημάτων που θέλω να παρακολουθήσω;

Σύμφωνα με απόφαση της Συγκλήτου (ημερομηνίας 9/11/11) οι φοιτητές μπορούν να ζητήσουν έγκριση από τον Πρόεδρο του Τμήματος για εγγραφή σε μαθήματα που έχουν σύγκρουση, νοουμένου ότι βρίσκονται τουλάχιστον στο 3ο έτος φοίτησής τους και έχουν ήδη παρακολουθήσει το ένα από τα δυο μαθήματα.

 


 
Για άλλες ερωτήσεις, απευθυνθείτε στον ακαδημαϊκό σας σύμβουλο ή στον/στην πρόεδρο του Τμήματος.