Τα βιβλία των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κύπρου-Εκδόσεις Gutenberg είναι διαθέσιμα προς πώληση από τις Εκδόσεις Gutenberg. Για αγορά μέσω της ιστοσελίδας των Εκδόσεων Gutenberg πατήστε εδώ.

1. Από την Δυτική Ευρώπη στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι Σταυροφορικές Ηγεμονίες στη Ρουμανία (13ος-15ος αιώνας). Πολιτικές και Θεσμικές πραγματικότητες.

Συγγραφέας: Μαρία Ντουρού- Ηλιοπούλου

Το βιβλίο αυτό αποτελεί συμβολή στην ιστορία των σταυροφορικών ηγεμονιών που δημιουργήθηκαν μετά την Δ΄ σταυροφορία στο χώρο της άλλοτε βυζαντινής αυτοκρατορίας (Ρωμανίας). Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην εξέταση των δυτικών θεσμών (εκκλησιαστικών, διοικητικών, φεουδαρχικών) που εμφυτεύτηκαν στις κτήσεις, σύμφωνα με λατινικές κυρίως πηγές.

2. Οι νεκροί πια δεν μας πονούν. Μαρτυρίες για τη ζωή και την ποίηση του Γιάννη Ρίτσου

Συγγραφέας: Ιωάννης ΤαϊφάκοςΞεκινώντας απ τα πέτρινα χρόνια της εξορίας, το βιβλίο στρέφεται πίσω, στους προγόνους του Γιάννη Ρίτσου και στην οικογένεια της μητέρας του Ελευθερίας Βουζουναρά. Δυναμική φυσιογνωμία κρίσιμης σημασίας για τη διαμόρφωση της προσωπικότητας και των κατοπινών ιδεών του ποιητή η μητέρα του, μολονότι αναδύθηκε μέσα από ένα συντηρητικό περιβάλλον ωσάν οδηγημένη απ τη Μοίρα, τον μπόλιασε με τις προοδευτικές ιδέες της. Η καταγωγή της κι η διαμονή των δύο αδελφών της τον έστειλαν στον τόπο της γέννησής της μαθητή τού Γυμνασίου Γυθείου μαζί με την αδελφή του Λούλα Γλέζου, την ίδια εποχή με τον Νικηφόρο Βρεττάκο.
3. Ο Καζαντζάκης και η Παιδική Λογοτεχνία.  Μύθος και ιστορία στα μυθιστορήματα. Ο Μέγα Αλέξανδρος στα παλάτια της Κνωσού

Συγγραφέας: Μαριάννα Σπανάκη

Η μελέτη αυτή αποτελεί μια διερεύνηση των παιδικών μυθιστορημάτων του Καζαντζάκη, Ο Μέγας Αλέξανδρος (1978) και Στα Παλάτια της Κνωσού (1981). Το πρώτο έχει ιστορικό θέμα και το δεύτερο μυθικό. Η μελέτη τους μας επιτρέπει να προσεγγίσουμε τις ιδεολογικές και αισθητικές συνιστώσες της δημιουργίας τους. Η εργασία αποσκοπεί να συμβάλλει αφενός στη μελέτη της παιδικής λογοτεχνίας και των δυο παιδικών έργων του Ν. Καζαντζάκη και αφετέρου στην ευρύτερη συζήτηση για την παρουσία του παιδικού και του νεανικού μυθιστορήματος στα Ελληνικά Γράμματα.

4.  Ρήγας Ανέκδοτα Κείμενα

Eπιμέλεια Έκδοσης: Lia Brad Chicasof

Η κωμωδία «Το σαγανάκι της τρέλας» που περιλαμβάνεται σε αυτό το βιβλίο δεν ανέβηκε ποτέ στη σκηνή. Έμεινε πάντοτε στο χειρόγραφο του συγγραφέα της. Ο συγγραφέας κρύβει την ιδιότητά του πίσω από alter-ego. Ωστόσο, η επιμελήτρια του βιβλίου τον αναγνωρίζει και τον αποκαλύπτει. Η παλαιογραφική και η γραφολογική έρευνα την επιβεβαιώνουν. Πρόκειται για ένα “χαμένο” θεατρικό έργο του Ρήγα, που πρέπει να αναγνωστεί σαν ανακτημένο τμήμα ενός πολύ γνωστού παζλ. Το παζλ είναι το όλο έργο του Ρήγα. Το κομμάτι που μας έλειπε περιλαμβάνεται σε αυτό το βιβλίο.

5.  «Kαιρός να συγχρονισθώμεν». Η Αίγυπτος και η αιγυπτιακή διανόηση (1919-1939)

Συγγραφέας: Μανώλης Μαραγκούλης

Ο συγγραφέας του παρόντος βιβλίου εστιάζει στη φύση και στον τύπο των στάσεων που η αιγυπτιώτικη λογιοσύνη υιοθετεί, καθώς αυτή έρχεται αντιμέτωπη με την πολιτιστική αναγέννηση της Αιγύπτου, κατά τη χρονική περίοδο μεταξύ των δύο Παγκοσμίων Πολέμων.
Για την πραγμάτευση του θέματος αντλούνται θεωρητικές υποθέσεις της διεπιστημονικής μεθοδολογίας των μετα-αποικιακών σπουδών,ειδικότερα εκείνων που εισηγούνται μια αντι-αφήγηση του οριενταλιστικού και αποικιακού τύπου λόγων, ενώ αξιοποιείται αναλόγως και η φουκωκική αντίληψη της αλληλόδρασης εξουσίας και παραγωγής γνώσης. Η μελέτη συνεξετάζει αντιστικτικά ένα ευρέως φάσματος ετερογενές σώμα κειμένων (λογοτεχνικά, ιστοριογραφικά, λαογραφικά, δημοσιογραφικά, περιηγητικά κ.ά.) που παράγονται από την αιγυπτιώτικη διανόηση. Εκ παραλλήλου, ερευνάται ο τύπος των σχέσεών τους με την αποικιοκρατική ιδεολογία Βρετανών αξιωματούχων, καθώς και με αντι-αποικιακής κατεύθυνσης κείμενα Αιγύπτιων διανοητών.

6.  Homo Τremulus. Ενθουσιασμός, τρέμισμα, πνεύμα

Συγγραφέας: Μιχάλης Τσιανίκας

Όπως σε όλα τα τρίγωνα ισχυρών παραμέτρων οι διάφορες εντάσεις και δυναμικές δημιουργούν το πλαίσιο μέσα από το οποίο αναδύονται τα πιο γόνιμα (ή τα πιο εφήμερα) σχήματα, έτσι και σε τούτη τη μελέτη: Ενθουσιασμός, Τρέμισμα, Πνεύμα ορίζουν τις παρυφές ενός τέτοιου τριγώνου. Ένα εντασιακό μόρφωμα αναδύεται από επιφανή ή αφανή διαχρονικά πεδία ιδεών, πράξεων και κινημάτων, αισθημάτων και αισθητικών αναζητήσεων. Η αφήγηση της σύμπραξης αυτής αναδεικνύει κυρίως το πάθος εκείνο που καιροφυλακτεί πίσω ακόμη και από τον πιο άτεγκτο ορθολογισμό, αλλά που ξεσπά συχνά και σε εντελώς ανεξέλεγκτες πράξεις. Το άτομο που γεννιέται μέσα από την ώσμωση αυτή – σαν να άκουγε κάποιος μια συμφωνία του Dvorak – παίρνει σχεδόν σάρκα και οστά στα μάτια μας μπροστά ως Homo Tremulus.