Στόχος των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κύπρου είναι η στήριξη και η προώθηση της συγγραφικής δραστηριότητας, δίνοντας βήμα στην πνευματική παραγωγή στην Κύπρο αλλά και, ευρύτερα, στο χώρο του μείζονος ελληνισμού και διεθνώς. Οι Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κύπρου έχουν στόχο την προαγωγή και διάδοση της επιστήμης, του πολιτισμού και του κοινωνικού προβληματισμού μέσα από την παραγωγή και διακίνηση βιβλίων.

Οι Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κύπρου έχουν την κύρια ευθύνη για τη διακίνηση, προώθηση και προβολή των εκδόσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου. Την επιστημονική αξιολόγηση των προτάσεων έχει η Συντακτική Επιτροπή των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κύπρου.
To Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει συνεργαστεί με αξιόλογους εκδοτικούς οίκους, όπως οι Liberal Books, τα Ελληνικά Γράμματα (Εκδόσεις Μεσόγειος) και οι Εκδόσεις Gutenberg. Τα βιβλία καλύπτουν μια ποικιλία θεμάτων όπως λογοτεχνία, ψυχολογία, φιλοσοφία, ιστορία κ.ά.
Τα βιβλία των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κύπρου επιλέγονται με γνώμονα την εγκυρότητα και την επιστημονική τους ενδελέχεια, καθώς και τη συμβολή τους στην επιστημονική έρευνα και την προώθηση της γνώσης σε ποικίλους τομείς, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως η λογοτεχνική μελέτη, η ιστορία, η ψυχολογία κ.ά. Οι Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κύπρου δημοσιεύουν και διακινούν βιβλία στους πιο κάτω τομείς: διδακτικά και ερευνητικά συγγράμματα, ελληνικά γράμματα, κυπρολογικές εκδόσεις, εγχειρίδια και, γενικά, εκδόσεις που προωθούν τον στόχο της «κοινωνικής προσφοράς» του Πανεπιστημίου Κύπρου και προάγουν τον πολιτισμό και την παράδοση. Eπιπλέον, οι Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κύπρου εκδίδουν βιβλία ευρύτερου ενδιαφέροντος για σημαντικά τρέχοντα θέματα και παράγουν επανεκδόσεις βιβλίων ΠΑΝ.Ε.ΚΥ., καθώς και μεταφράσεις βιβλίων σε όλους τους πιο πάνω τομείς.
Για τη Συντακτική Επιτροπή των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κύπρου πατήστε εδώ.

Συνήθεις Ερωτήσεις
1. Πώς μπορώ να υποβάλω πρόταση προς την Επιτροπή για τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κύπρου;

Εάν επιθυμείτε να υποβάλετε πρόταση προς την Επιτροπή για τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κύπρου, επικοινωνήστε με τον κο Σταύρο Θεοδωράκη, Πρόεδρο της Συντακτικής Επιτροπής για τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κύπρου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση pek@ucy.ac.cy

2. Πώς μπορώ να πάρω περισσότερες πληροφορίες για τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κύπρου;

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κύπρου, επικοινωνήστε με την:

Κα Κορίνα Κοιλιάρη
Λειτουργό Πανεπιστημίου
Γραφείο Εκδόσεων
Τομέας Προώθησης και Προβολής
Τηλ.: +357 22894314
pek@ucy.ac.cy

3. Πού μπορεί κανείς να βρει βιβλία των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κύπρου;

Μπορείτε να προμηθευτείτε βιβλία των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κύπρου από βιβλιοπωλεία στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Επίσης, μπορείτε να  προμηθευτείτε τα βιβλία μέσω της ιστοσελίδας των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κύπρου στην Κύπρο μέσω του συστήματος JCC SMART και θα διευθετήσουμε την αποστολή του βιβλίου σας είτε στην ταχυδρομική διεύθυνση (αν είναι σε έντυπη μορφή) είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση (αν είναι σε μορφή ebook) που θα δηλώσετε στα σχετικά πεδία. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να  παραλάβετε  το βιβλίο/α σας από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο pek@ucy.ac.cy. Αν έχετε δυσκολία να εντοπίσετε τα βιβλία μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Εκδόσεων του Τομέα Προώθησης και Προβολής, στο τηλ. +357 22 894314 ή να στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο pek@ucy.ac.cy

4. Ποια είναι η πολιτική για έκπτωση για Απόφοιτους του ΠΚ;

Ισχύει 30% έκπτωση σε όλα τα βιβλία των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κύπρου, με εξαίρεση α) τα παλαιότερα βιβλία, τα οποία ήδη έχουν μειωμένη τιμή- €10 και – €5 και β) τα δύο πάντα πιο πρόσφατα βιβλία.