Τα βιβλία των Εκδόσεων Μεσόγειος είναι διαθέσιμα προς πώληση (για περισσότερες πληροφορίες πατήστε στον τίτλο του βιβλίου που σας ενδιαφέρει).
1. Επί Ανάσσης Βικτωρίας- Δεκατέσσερα κείμενα για την Κύπρο, 1878-1891

Εισαγωγή-Επιμέλεια: Κυριάκος Δημητρίου

Τα κείμενα της παρούσας έκδοσης παρουσιάζονται για πρώτη φορά σε ελληνική μετάφραση και συγκροτούν τον κύριο όγκο των δημοσιευμάτων που αφορούσαν την Κύπρο και τα οποία εμφανίστηκαν σε έγκριτα βικτωριανά περιοδικά την περίοδο μεταξύ του 1878 και 1891. Πρόκειται, δηλαδή, για τη βασική πηγή πληροφοριών των Βρετανών σε σχέση με τη νέα τους εδαφική κτήση, την Κύπρο.Τα δημοσιεύματα αποτυπώνουν περιγραφές του φυσικού περιβάλλοντος, της υπάρχουσας τότε υποδομής, της οικονομίας και της εσωτερικής οργάνωσης στις πόλεις του νησιού καθώς και στις αγροτικές κοινότητες. Οι περιγραφές συνοδεύονται συχνά από ταξιδιωτικές εντυπώσεις, ανθρωπολογικές παρατηρήσεις και υποκειμενι-κές κρίσεις των συντακτών των άρθρων, οι οποίοι ανήκαν στις ανώτερες κοινωνικές τάξεις της βρετανικής κοινωνίας. Η εικόνα της Κύπρου που παρουσιάζεται μέσα από τα 14 κείμενα του βιβλίου είναι σχετικά ομοιογενής. Όπως αναφέρει στον Πρόλογό του ο επιμελητής της έκδοσης Κυριάκος Δημητρίου, σε μία προσπάθεια να συνοψίσει τα χαρακτηριστικά της κυπριακής κοινωνίας όπως αυτά μεταφέρονται μέσα από τα κείμενα, πρόκειται για δι-φυλετική εικόνα (χριστιανοί ορθόδοξοι και μουσουλμάνοι). Ο πληθυσμός, περί τις διακόσιες χιλιάδες, στην πλειονότητά του ασχολείται με αγροτικές εργασίες και ζει στα όρια της φτώχειας. Για την οικονομική καχεξία ευθύνεται -σύμφωνα με τους Βρετανούς κειμενογράφους- η μακρόχρονη κακοδιοίκηση των Οθωμανών, ενώ το νησί μαστίζεται από την εξάπλωση λοιμώξεων, όπως η μαλάρια, ο τυφοειδής πυρετός και η λέπρα. Ταυτόχρονα υπάρχει πλήρης απουσία πολιτιστικών δρώμενων, ενώ για τους βικτωριανούς επισκέπτες η ιδέα του μέσου Κύπριου για την πολιτική χαρακτηρίζεται πρωτόγονη.

2. Κύπρος 1957-1963

Συγγραφέας: Diana Markides

Η συγγραφέας ιχνηλατεί την πορεία των δημαρχείων καθώς άλλαζαν μορφή, έπαυαν να είναι η βασική παραδοσιακή πλατφόρμα της ελληνοκυπριακής κοινωνίας απ’όπου προωθούνταν τα ιδανικά της Ένωσης, και μετατέπονταν απλώς σε ένα ζωτικό πρόσχημα πάνω στο οποίο τα τούρκικα, πολύ περσσότερο από τα τουρκοκυπριακά, συμφέροντα στο νησί έβρισκαν έρεισμα. Αναπόφευκτα, η διαδικασία που οδήγησε στις Συμφωνίες Ζυρίχης-Λονδίνου, και η οποία διαμόρφωσε τη δο΄μή της ανεξαρτησίας, έχει κύριο ρόλο σε αυτή τη μελέτη. Μια διαδικασία που παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην ιστορική ανάλυση.

3. Μελέτες για την νεοελληνική πεζογραφία

Συγγραφέας: Henri Tonnet

Μια συλλογή άρθρων και ανακοινώσεων, γραμμένων στο διάστημα μιας δεκαετίας, με σκοπό τη χαρτογράφηση ενός ανεξερεύνητου πεδίου ή τη σύνοψη μιας διαχρονικής εξέλιξης στη νεοελληνική, αφηγηματική πεζογραφία. Το ενδιαφέρον του παρόντος τόμου επικεντρώνεται στους δύο αιώνες που επηρέασαν καθοριστικά τη νεοελληνική μυθοπλασία, τον 18ο και 19ο αιώνα. Το εγχείρημα έγκειται στην εκ του σύνεγγυς ανάγνωση όσο το δυνατόν περισσότερων και πιο ποικιλόμορφων κειμένων. Η προσεκτική ανάγνωση, η οποία λαμβάνει υπόψη περιεχόμενο και μορφή, επιβάλλεται σε πρώτο επίπεδο, καθώς τα περισσότερα κείμενα που αναφέρονται στον παρόντα τόμο δεν έχουν αποτελέσει μέχρι σήμερα αντικείμενο κάποιας εμβριθούς μελέτης. Επιχειρήθηκαν διαχρονικές συνθέσεις που μπορεί να αποτελέσουν την αφετηρία για πιο ενδελεχείς έρευνες και οδηγούν στην κατανόηση πολλών φαινομένων.

4. Η Εθνική Αντίσταση και οι συνέπειές της

Συγγραφέας: Heinz A. Richter

O Heinz. A. Richter ξεδιπλώνει το κουβάρι της ιστορίας της Ελλάδας κατά την περίοδο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και έπειτα. Ο πόλεμος, η κατοχή, η Αντίσταση, ο Εμφύλιος…Ξεκινά κάνοντας μια αναδρομή στις εξελίξεις που προηγηθήκαν των ετών 1941-1944. Ακολούθως αναφέρεται διεξοδικώς στους αγώνες των Ελλήνων αλλά και στο αξιοθαύμαστο θάρρος τους κατά την περίοδο της κατοχής. Τονίζει την ουσιαστική σημασία των ομάδων της εθνικής αντίστασης αλλά και αναλύει τις συνέπειές της στην ελληνική κοινωνία μετά την απελευθέρωση.

5. Ορολογία της Μετάφρασης

Συγγραφέας: Γεώργιος Φλώρος

Ένας επιστημονικός τομέας οριοθετείται μόνο όταν καταφέρει να εδραιώσει τις έννοιες που χρησιμοποιεί». Με αυτά τα λόγια οι επιμελητές της πρωτότυπης Ορολογίας της Μετάφρασης περιγράφουν την ιδέα που τους οδήγησε το 1996 στη δημιουργία ενός τετράγλωσσου λεξικού όρων [Γαλλικά, Αγγλικά, Γερμανικά και Ισπανικά] οι οποίοι χρησιμοποιούνται στη Διδακτική της μετάφρασης. Από τότε το λεξικό αυτό αποτέλεσε αφετηρία για την προσαρμογή των όρων σε περισσότερες από δεκαπέντε ακόμη γλώσσες. Στον ελληνικό χώρο, αν και παρατηρείται έντονη μεταφραστική πρακτική, η Μετάφραση ως επιστημονικός τομέας άρχισε να αναπτύσσεται σχετικά πρόσφατα. Ταυτόχρονα αναδύθηκε η ανάγκη για τη συνεπή διδασκαλία της με βάση σαφείς έννοιες και αυτόνομη ορολογία. Το παρόν έργο φιλοδοξεί να ανταποκριθεί στην ανάγκη αυτή με την προσαρμογή των πρωτότυπων εννοιών και όρων στα Ελληνικά, και απευθύνεται τόσο σε διδάσκοντες όσο και σε διδασκόμενους την τέχνη της Μετάφρασης. Διδάσκεται όμως η μετάφραση; Το λεξικό αυτό επιχειρεί να δώσει μια θετική απάντηση, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη μετάφραση ως διαδικασία και γνωσιακή διεργασία

6. Κωστής Παλαμάς: Ο ποιητής και ο κριτικός

Φιλολογική Επιμέλεια: Παντελής Βουτουρής

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια αναζωπύρωση του ερευνητικού ενδιαφέροντος για τον Κωστή Παλαμά, τον ποιητή και κριτικό που σημάδεψε με το έργο του την ελληνική πνευματική ζωή για μια περίπου πεντηκονταετία. Στα κείμενα που συμπεριλαμβάνονται στον τόμο επανατίθενται και επαναξιολογούνται σημαντικά ζητήματα σχετικά με την ποίηση και την ποιητική του Παλαμά, τη σχέση του με τα αισθητικά ρεύματα του καιρού του, τη μετρική σοφία του και την κριτική πολυγνωσία του.
7. Αρχαία Ελληνική και Σύγχρονη Δημοκρατία

Συγγραφέας: Mogens Herman Ηansen

Δύο ενδιαφέρουσες μελέτες για το βαθμό σύνδεσης μεταξύ της αρχαίας ελληνικής και της σύγχρονης δημοκρατίας. Η πρώτη μελέτη πραγματεύεται την παράδοση της αρχαίας ελληνικής δημοκρατίας, ειδικά της αθηναϊκής, από το 1750 περίπου μέχρι σήμερα, και αναζητά ομοιότητες ανάμεσα στην αθηναϊκή δημοκρατία της κλασικής περιόδου και στη σύγχρονη φιλελεύθερη αντιπροσωπευτική δημοκρατία του 19ου και του 20ού αιώνα. Η δεύτερη μελέτη επικεντρώνεται στην τεχνολογία της πληροφορίας και διερευνά τις δυνατότητες που προσφέρονται σήμερα για επιστροφή σε μια πιο άμεση μορφή δημοκρατίας.
Γραμμένο από έναν από τους σημαντικότερους μελετητές της αρχαίας ελληνικής δημοκρατίας, το βιβλίο επιδιώκει να συνεχίσει τη συζήτηση περί δημοκρατίας, που παραμένει ένα ζωντανό και επίκαιρο θέμα για όλους τους σκεπτόμενους πολίτες μιας χώρας.

8. Νάρκισσος και Ιανός. Η νεωτερική πεζογραφία στην Ελλάδα

Συγγραφέας: Γιώργος Αριστηνός

Εξετάζει την παρουσία και τη σημασία που είχε η νεωτερικότητα στην ελληνική πεζογραφία. Την παρακολουθεί από τις απαρχές της (από Σολωμό, Βιζυηνό κ.ά) και φτάνει μέχρι τις μεταμορφώσεις της, όπως, για παράδειγμα, το Μεταμοντέρνο, και τον τρόπο που το εκπροσωπούν οι σημερινοί συγγραφείς. Πρόκειται για μια πολυδιάστατη μελέτη, με πλουραλισμό απόψεων, που απουσιάζει από την ελληνική βιβλιογραφία, και που καθίσταται επίκαιρη και διαχρονική, αφού το κίνημα της νεωτερικότητας εξακολουθεί να βρίσκεται στο προσκήνιο και να τροφοδοτεί τις θεωρητικές και φιλολογικές συζητήσεις. Το βιβλίο περιλαμβάνει αυτόνομες κριτικές μελέτες καταξιωμένων θεωρητικών της λογοτεχνίας και ανθολογημένα κείμενα των νεωτερικών ή μεταμοντέρνων συγγραφέων, που αναδεικνύουν το ύφος και την ποιότητα της γραφής τους. Μια επιπρόσθετη πρωτοτυπία του βιβλίου έγκειται και στο ότι θα συνοδεύεται από εικόνες και φωτογραφίες (οι περισσότερες ανέκδοτες), που θα «σχολιάζουν» το κοινωνικό, ιστορικό και ιδεολογικό πλαίσιο της κάθε περιόδου.

9. Παλαμάς, Καρυωτάκης, Σέφερης, Ελύτης. Η διαρκής ανεπάρκεια της ποίησης

Συγγραφέας: Έλλη Φιλoκύπρου

Το βιβλίο εξετάζει ένα κεντρικό θέμα της ποιητικής του Παλαμά, του Καρυωτάκη, του Σεφέρη και του Ελύτη. Οι τέσσερις ποιητές, αν και πολύ διαφορετικοί μεταξύ τους, συναντιούνται στην αναζήτηση ενός ποιητικού λόγου που θα γεφυρώσει τον εξωτερικό με τον εσωτερικό κόσμο, το πραγματικό με το φαντασιακό, και θα τους επιτρέψει να βιώσουν μια οντολογική και ποιητική πλήρωση. Επιχειρώντας να δημιουργήσουν τον ιδεατό λόγο, διαπιστώνουν ότι περιορίζονται από το υλικό τους. Διαρκώς εγκλωβισμένοι σε έναν χώρο κατασκευασμένο από λέξεις, θέτουν, με τους δικούς του τρόπους και όρους ο καθένας, το ζήτημα της ανεπάρκειας της ποιητικής πράξης.
10. Ευκλείδεια Οικονομικά: Η Γενική Μέθοδος Κατασκευής και Εφαρμογής Μαθηματικών Μοντέλων

Συγγραφέας: Δρ Σοφοκλής Μιχαηλίδης

Καταδεικνύεται ότι τα οικονομικά μπορούν να προσεγγισθούν μέσω 12 θεμελιωδών υποθέσεων και των γενικά αποδεκτών νόμων των μαθηματικών. Οι λύσεις ισορροπίας, οι συνθήκες σταθερότητας και οι δυνατότητες πηδαλιούχησης κάθε Ευκλείδειου μοντέλου εκφράζονται ως συναρτήσεις των εξωγενών παραμέτρων. Ετήσιες προβλέψεις για τις ενδογενείς εισπράξεις και πληρωμές των θεσμικών τομέων, των παζαριών αγαθών και των συναλλασσόμενων χωρών είναι εφικτές με το κατάλληλο λογισμικό.

11. Κεμαλισμός. Η γένεση και η εξέλιξη της επίσημης ιδεολογίας της σύγχρονης Τουρκίας

Συγγραφέας: Niyazi Kızılyürek

Η ιδρυτική και επίσημη ιδεολογία του τουρκικού κράτους, ο Κεμαλισμός, βασίζεται στην ιδεολογία του τουρκικού εθνικισμού και της πολιτικής της κοσμικότητας. Για το Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, η Τουρκική Δημοκρατία, η οποία ιδρύθηκε πάνω στα ερείπια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, έπρεπε να έχει ένα δυτικό προσανατολισμό και να ανήκει, όπως ο ίδιος τόνιζε, στο “σύγχρονο πολιτισμό”. Βασιζόμενος σε αυτούς τους δύο πυλώνες, τον εθνικισμό και την κοσμικότητα, ο Μουσταφά Κεμάλ επιδίωξε τη συγκρότηση της νέας τουρκικής ταυτότητας μακριά από την οθωμανική και ισλαμική παράδοση, επειδή θεωρούσε το θεσμό της θρησκείας ως εμπόδιο για τον εκδυτικισμό της χώρας. Ως αποτέλεσμα αυτής της προσέγγισης, ο Κεμαλισμός, ως η επίσημη ιδεολογία του κράτους, βρέθηκε σε άμεση σύγκρουση με την κοινωνία και την κοινωνική παράδοση. Ο “εκ των άνω” εκσυγχρονισμός του Μουσταφά Κεμάλ οδήγησε στον πλήρη έλεγχο της κοινωνίας από το κράτος, εμπόδισε την ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών και περιόρισε τις βασικές ελευθερίες. Αυτό καθόρισε την παραπέρα πορεία της χώρας και οδήγησε σε ένταση και, κατά καιρούς, ανοικτή σύγκρουση ανάμεσα στην κυρίαρχη κεμαλική ελίτ και τις κοινωνικές δυνάμεις. Ο κεμαλικός εκσυγχρονισμός, που δεν συνοδευόταν από τον εκδημοκρατισμό, εισήλθε σε κρίση, όταν η κοινωνία άρχισε να διεκδικεί, μαζί με τον εκσυγχρονισμό, και τον εκδημοκρατισμό της χώρας.

12. Η συγκριτική γραμματολογία στην Ελλάδα. Σύγχρονες τάσεις

Eπιστημονική Επιμέλεια: Ελένα Κουτριάνου

Όταν στην εποχή της δημιουργίας των εθνών-κρατών και των εθνικισμών ο Goethe έκανε λόγο για μια αντιεθνικιστική Weltliteratur, πρόσθετε πως αυτή θα ήταν εφικτή αν επικεντρωνόταν σε ένα υψηλό πολιτισμικά πρότυπο και αναπτυσσόταν γύρω από αυτό• ο Goethe αναφερόταν βέβαια στην ελληνική κλασική αρχαιότητα. Πώς μπορούμε σήμερα, όταν πια σαφώς υπάρχουν οι δυνατότητες για να γίνει πράξη η σύλληψη μιας παγκόσμιας λογοτεχνίας, να ερμηνεύσουμε αυτή την πρόταση του Goethe;

13. Ψυχολογία και Δίκαιο

Συγγραφέας: Ανδρέας Καπαρδής

Η Ψυχολογία και το Δίκαιο είναι ένα αναπτυσσόμενο γνωστικό αντικείμενο σε παγκόσμια κλίμακα και συνδέεται με την εφαρμογή των θεωριών και της μεθοδολογίας της ψυχολογίας σε καίρια θέματα δικαίου και νομικών διαδικασιών.

14. Γιώργος Σεφέρης. Το ζύγιασμα της καλοσύνης

Φιλολογική Επιμέλεια: Μιχάλης Πιερής

Συλλογικός τόμος με εικοσιπέντε κείμενα σημαντικών σεφεριστών. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται καταξιωμένοι ποιητές, πεζογράφοι και διακεκριμένοι πανεπιστημιακοί. Πρόκειται για τις ανακοινώσεις του τριήμερου συνεδρίου που έγινε στις Πλάτρες, το 2000, για την επέτειο των εκατό χρόνων από τη γέννηση του ποιητή.
Στο βιβλίο, ο αναγνώστης θα βρει τις βασικές έννοιες που χαρακτηρίζουν τον ποιητικό στοχασμό του Σεφέρη, εκείνες της τραγικής αίσθησης, της αγωνίας για την πορεία της ανθρωπότητας μέσα από τη στήριξη ή την παράβαση της έννοιας της δικαιοσύνης, έννοιες που απασχολούν έντονα την εποχή μας.

15. Ισλάμ. Μια εισαγωγή στην ιστορία του

Συγγραφέας: Gerhard Endress

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, ο χαρακτήρας και η κουλτούρα των ισλαμικών κρατών βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, ενώ παράλληλα κυκλοφορούν πολυάριθμες σχετικές μελέτες. Τι θα μπορούσε λοιπόν να προσφέρει στον αναγνώστη ένα ακόμα βιβλίο για το Ισλάμ;
Το παρόν βιβλίο σκιαγραφεί – γα πρώτη φορά με τόσο διαυγή και στοχαστικό τρόπο – τις ιστορικές προϋποθέσεις υπό τις οποίες αναπτύχθηκαν το δόγμα, το δίκαιο, και το κράτος, η οικονομία και η κοινωνία του Ισλάμ.

16. Ρώσοι ποιητές του 20ού αιώνα. Ανθολογία

Εισαγωγή- Μετάφραση-Σχόλια: Γιώργος Μολέσκης

Δίγλωσση έκδοση (Ρωσικά – Ελληνικά) με έργα των αντιπροσωπευτικότερων Ρώσων ποιητών του εικοστού αιώνα και νεότερων, της δεκαετίας του ’90. Περιλαμβάνεται εκτενής εισαγωγή, στην οποία εξετάζεται η εξέλιξη των συνθηκών παράλληλα με την εμφάνιση στη ρωσική λογοτεχνία ποικίλων και συχνά ανατρεπτικών κινημάτων, όπως ο συμβολισμός, ο ακμεϊσμός, ο φουτουρισμός, ο ιμαζινισμός, ο σοσιαλιστικός ρεαλισμός.
Μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα διαδρομή στη ρωσική ποίηση του εικοστού αιώνα μέσα από έργα των Αλεξάντρ Μπλοκ, Βελιμίρ Χλέμπνικοφ, Βλαντίμιρ Μαγιακόφσκι, Μπορίς Παστερνάκ, Ιόσιφ Μπρόντσκι και άλλων 19 σπουδαίων δημιουργών.
17. Το ημερολόγιο ενός Έλληνα στρατιώτη στον πόλεμο της Κορέας. Ιανουάριος-Νοέμβριος 1953

Συγγραφέας: Γεώργιος Παγωμένος

Ένα μικρό τετράδιο 19×26 εκατοστών, λησμονημένο για πέντε περίπου δεκαετίες, με επικεφαλίδα «Από τη ζωή μου στην Κορέα. 1952-53. Λίγες δύσκολες και ευχάριστες στιγμές ζωής μου εις το Εκ. Σ. Ελλάδος», θα εκτελέσει χρέη ημερολογίου ενός Έλληνα στρατιώτη ο οποίος αποσπάται στο Εκστρατευτικό Σώμα της Ελλάδας στην Κορέα.
18. Eθνομουσικολογία: Mεθοδολογία και Εφαρμογή. Μουσική-Ποιητική Εκλογή

Συγγραφέας: Πανίκος Γ. Γιωργούδης

Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια εκτεταμένη, λεπτομερή και εμπεριστατωμένη μελέτη η οποία πραγματεύεται τη θεωρία και τη μέθοδο της εθνομουσικολογίας, καθώς επίσης την ιστορία, την ανάπτυξη και τις σύγχρονες τάσεις της έρευνας σχετικά με το δημοτικό τραγούδι στην Κύπρο και στον ελλαδικό χώρο. Ειδικότερα, περιγράφεται η εφαρμογή της εν λόγω μεθόδου στην Κύπρο και παρατίθενται τα αποτελέσματα της συστηματικής, συνολικής και συγχρονικής μελέτης της κυπριακής μουσικής παράδοσης από το 1997 μέχρι το 2000 στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος Εθνομουσικολογίας (ΕΠΕ), το οποίο φιλοξενήθηκε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.