Τα βιβλία των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κύπρου είναι διαθέσιμα προς πώληση (για περισσότερες πληροφορίες πατήστε στον τίτλο του βιβλίου που σας ενδιαφέρει).
1. Βασικές Κλινικές Δεξιότητες και Αντικειμενική Δομημένη Κλινική Εξέταση

Eυαγγελία Γκουγκούδη-Δημήτριος Φαρμάκης

Οι Κλινικές Δεξιότητες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της καθημερινής άσκησης της ιατρικής και κατ’ επέκταση της ιατρικής εκπαίδευσης. Ποια είναι η δομή του ιατρικού ιστορικού και ποια η σημασία της στην επικοινωνία με τον ασθενή; Ποιες είναι οι ενδείξεις τοποθέτησης ενός ενδοφλέβιου καθετήρα; Ποια είναι τα οδηγά σημεία για την ενδοτραχειακή διασωλήνωση; Το παρόν βιβλίο έχει στόχο να απαντήσει σε αυτά και σε πολλά ερωτήματα που τίθενται κάθε μέρα από γιατρούς σε κάθε στάδιο της εκπαίδευσής τους αλλά και μετά την ολοκλήρωση αυτής στην κλινική πράξη. Παράλληλα, το βιβλίο καθοδηγεί τους νέους γιατρούς στη διαδικασία αξιολόγησης των OSCE (Objective Structural Clinical Examination), επιτρέποντας την προετοιμασία τους για ανάλογου τύπου εξετάσεις, ενισχύοντας έτσι την αυτοπεποίθησή τους και τις πιθανότητες επιτυχίας τους.

 

 

2. Kυπριακές Αρχαιότητες στην Ελλάδα

‘Aννα Λέκκα-Σοφία Αντωνιάδου

Η παρουσία κυπριακών αρχαιοτήτων στην Ελλάδα αποτελεί ένα θέμα με ιστορικές, κοινωνικές και πολιτικές προεκτάσεις.

Η πραγμάτευση του θέματος αυτού επιχειρείται για πρώτη φορά στο παρόν βιβλίο και καλύπτει ζητήματα διαχείρισης της κυπριακής πολιτιστικής κληρονομιάς καθώς και τομείς συνεργασίας της Ελλάδας με την Κυπριακή Δημοκρατία για την προστασία της.

Εξετάζονται μία σειρά από θέματα, όπως το νομικό πλαίσιο που καθόριζε τη διακίνηση κυπριακών αρχαιοτήτων στο παρελθόν και τη διάθεσή τους στην Κύπρο, τον τρόπο εισαγωγής τους στην Ελλάδα, τους όρους προστασίας τους, την προβολή και την αξιοποίησή τους.

Επίσης, διερευνώνται οι ιστορικές συνθήκες που επηρέασαν τη διακίνηση των κυπριακών αρχαιοτήτων και οι προσπάθειες διάσωσής τους, όπως στην περίπτωση της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο το 1974.

Τα θέματα αυτά αναπτύσσονται σε τέσσερις θεματικές ενότητες από αρχαιολόγους, ειδικούς ερευνητές και εκπρο­σώπους μουσείων και φορέων από την Ελλάδα και την Κύπρο.

 

 

3. Η σημασία της ασημαντότητας

Συγγραφέας: Μichel Maffesoli

Υπάρχει ένας ακατανίκητος και ισχυρός ηδονισμός της καθημερινότητας, ο οποίος υπόκειται και υποστηρίζει κάθε μορφή ζωής στην κοινωνία. Σε ορισμένες εποχές ο ηδονισμός αυτός περιθωριοποιείται και περιορίζεται σε έναν υποδεέστερο ρόλο. Άλλες εποχές πάλι, γίνεται ο άξονας γύρω από τον οποίο οργανώνεται ολόκληρη η κοινωνική ζωή. Αυτό ακριβώς συντελείται σήμερα στις κοινωνίες της μετανεωτερικότητας.

Αφετηρία του βιβλίου είναι να κατανοήσουμε το παρόν, να μάθουμε να αποκωδικοποιούμε τις πιο φευγαλέες εκδηλώσεις του, να προσεγγίσουμε φαινόμενα που είθισται να θεωρούνται ως δευτερεύοντα ή αμελητέα, όπως είναι η ελαφρότητα, το θυμικό και η εξωτερική εμφάνιση, τα οποία όμως έχουν επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην πολιτική, στη ζωή του επιχειρηματικού κόσμου, στην επικοινωνία, στη διαφήμιση και στην κατανάλωση – φαινόμενα που θα μπορούσαν, τέλος, να συνοψιστούν υπό τον όρο «αισθητική».

Η σημασία της ασημαντότητας, λοιπόν, διότι ο κοινωνικός δεσμός υφαίνεται πλέον με νήμα το θυμικό, την ίδια ώρα που σχηματίζεται μπροστά μας το πρότυπο ενός νέου τρόπου ύπαρξης.

 

4. Τα κλειδιά της λεξικογραφίας: ασκήσεις

Συγγραφέας: Μαριάννα Κατσογιάννου

Ενώ παραδοσιακά δεν υπήρχε μεγάλος όγκος παραγωγής λεξικογραφικών έργων στην ελληνική γλώσσα, τις τελευταίες δεκαετίες η δραστη­ριότητα στον τομέα αυτόν εμφανίζεται ιδιαίτερα αυξημένη: όχι μόνο εκδίδονται νέα λεξικά, όχι μόνο επικαιροποιούνται και επανεκδίδονται τα παλιότερα, αλλά αρχίζουν να αναπτύσσονται και οι υποδομές που απαιτούνται για να ενισχυθούν οι σχετικές δραστηριότητες: εκδοτικοί οίκοι που ειδικεύονται στη λεξικογραφία, υπολογιστικά εργαλεία ειδι­κά σχεδιασμένα για λεξικογραφικές εργασίες, δημιουργία ηλεκτρονι­κών σωμάτων κειμένων, προγράμματα σπουδών και συνέδρια με αντι­κείμενο τη λεξικογραφία και τα προϊόντα της κ.λπ. Ανάμεσα στις προ­σπάθειες αυτές, η έλλειψη θεωρητικών εργαλείων, οδηγών εργασίας, μεταλεξικογραφικών ερευνών και διδακτικών εγχειριδίων με αντικείμενο την ελληνική γλώσσα, παραμένει αισθητή και οι ανάγκες καλύπτονται ad hoc, άλλοτε με αυτοσχεδιαστικό τρόπο και άλλοτε με αναφορές στην ξενόγλωσση βιβλιογραφία. Η παρούσα έκδοση έρχεται να καλύψει ένα μέρος του κενού, επικεντρώνοντας στον τομέα της εκπαίδευσης των λεξικογράφων. Με στόχο τη σύνδεση της βασικής γνώσης με την πρακτική εφαρμογή, το έργο απευθύνεται σε επαγγελματίες, διδάσκο­ντες του αντικειμένου, σπουδαστές, ερευνητές εντός και εκτός ακαδη­μαϊκής κοινότητας και γενικότερα σε όλους εκείνους -και είναι πολλοί που ενδιαφέρονται για τη συλλογή, την επεξεργασία και τη δημοσίευση γλωσσικού υλικού με την ειδική μορφή που ονομάζουμε λεξικό. Το βιβλίο περιέχει πάνω από διακόσιες ασκήσεις, οργανωμένες θεματικά έτσι ώστε να μπορούν να αντιστοιχιστούν τόσο με την ακαδημαϊκή διδασκαλία του αντικειμένου όσο και με τις πρακτικές απαιτήσεις της λεξικογραφικής εργασίας. Εκτός από το ότι είναι το μοναδικό που διαθέ­τουμε στο είδος του, η αξία του βρίσκεται στο γεγονός ότι το περι­εχόμενο είναι πρωτότυπο, αντλημένο από αυθεντικές πηγές και έχει σχεδιαστεί με γνώση της ελληνικής πραγματικότητας και με άξονα ανα­φοράς την αγορά και τα προϊόντα της ελληνικής λεξικογραφίας, στη βελτίωση των οποίων φιλοδοξεί να αποτελέσει μία θετική συμβολή.

5. H αστρονομία στην καθημερινή ζωή

Συγγραφέας: Χάρης Βάρβογλης

Ο μέσος πολίτης θεωρεί την αστρονομία ως μια «δύσκολη» επιστή­μη, η οποία γίνεται κατανοητή μόνον από τους ειδικούς. Η αλήθεια είναι ότι οι «αστρονομικά» μεγάλες αποστάσεις, η δημιουργία του κόσμου από το τίποτα κατά τη Μεγάλη ‘Εκρηξη, οι λευκοί νάνοι που μικραίνουν όσο μεγαλώνει η μάζα τους και οι μαύρες τρύπες που παγιδεύουν το φως αποτελούν έννοιες απόμακρες και αποκομμέ­νες από την καθημερινή ζωή. Όμως υπάρχουν και πλευρές της αστρονομίας που όχι μόνο γίνονται κατανοητές από τον κάθε πολίτη αλλά και αποτελούν τμήμα της καθημερινής εμπειρίας του. Τέτοιες είναι ο χειμώνας καιτο καλοκαίρι, η μέτρηση του χρόνου, οι κινήσεις της Σελήνης και των πλανητών, οι εκλείψεις Ήλιου και Σελήνης, οι παλίρροιες, τα ζώδια και η παραεπιστήμη της αστρολογίας. Επίσης η σύνδεση της αστρονομίας με την εμφάνιση της ζωής στη Γη, η ανακάλυψη εξωπλανητών, δηλαδή πλανητών που περιφέρονται γύρω από μακρινά αστέρια, η αστρονομική πλευρά της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής και πάνω απ’ όλα η ύπαρξη λογικών όντων σε άλλους πλανήτες. Όλα αυτά τα θέματα καλύπτονται σε αυτό το βιβλίο, η ανάγνωση του οποίου ελπίζω να συνεισφέρει στην ενημέρωση του μέσου αναγνώστη για θέματα της καθημερινής ζωής του.

6. Αισθήσεις και Εντυπώσεις. Αστική Ηθογραφία των ετών 1920 έως 1937

Συγγραφέας: Στέλλα Κακογιάννη-Σουλιώτη

Η Στέλλα Κακογιάννη-Σουλιώτη (1920-2012), υπουργός και γενική εισαγγελέας της Κυπριακής Δημοκρατίας, αδελφή του σκηνοθέτη Μιχάλη Κακογιάννη, παρουσιάζει τις αναμνήσεις της από την παιδική της ηλικία: μια αστική ηθογραφία, ένα καλειδο­σκόπιο της αστικής ζωής της Λεμεσού κατά το πρώτο ήμισυ του 20ού αιώνα.

7.Τουριστική Διακυβέρνηση: Παγιωμένες αντιλήψεις, προκλήσεις, προοπτικές

Συγγραφέας: Aλέξης Σαβεριάδης

Το βιβλίο αυτό πραγματεύεται τη μετάβαση από την κυβέρνηση στη διακυβέρνηση, με γνώμονα την ανάπτυξη, σε πλαίσιο διασφάλισης της βιωσιμότητας και της αειφορίας στον τομέα του τουρισμού σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Επιπλέον­, εξετάζει ζητήματα εξουσίας και πολιτικών διεργασιών που σχετίζονται με τον σχεδιασμό και τη χάραξη πολιτικής, καθώς και τις πολυ-επίπεδες σχέσεις που δημιουργούνται, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που απορρέουν από την τουριστική πολιτική και τον προγραμματισμό που απαιτείται για έναν προορισμό.

8. Ένας Κόσμος Δυνάσεων;

Συγγραφέας: Βασίλης Λιβάνιος

Τα υλικά αντικείμενα του κόσμου μας έχουν προδιαθέσεις για συγκεκριμένες συμπεριφορές όταν βρεθούν σε συγκεκριμένες συνθήκες. Πώς μπορεί να εξηγηθεί η κατοχή αυτών των προδιαθέσεων; Οι φιλόσοφοι αναρωτιούνται αν, για να δοθεί μια επαρκής εξήγηση, πρέπει να θεωρήσουν ότι εκτός των έκδηλων χαρα­κτηριστικών τους τα αντικείμενα κατέχουν ιδιότητες που μπο­ρούν να υπάρχουν χωρίς να είναι εκδηλωμένες. Ποια είναι τα επιχειρήματα που μπορούν να στηρίξουν μια ρεαλιστική στάση ως προς αυτές τις ιδιότητες; Μήπως έχουμε ισχυρούς λόγους να αρνηθούμε την ύπαρξή τους ακόμη και αν παίζουν βασικό ρόλο σε ένα σύνολο φιλοσοφικών εξηγήσεων; Αν πάλι δεχθούμε ότι υπάρχουν, ποιες είναι οι συνέπειες της αποδοχής τους για τη μεταφυσική εικόνα που έχουμε για τον κόσμο; Αυτά και άλλα συναρπαστικά μεταφυσικά ερωτήματα επι­χειρεί να απαντήσει το παρόν βιβλίο το οποίο συνιστά μια ανα­λυτική κριτική επισκόπηση όλων των θεωρητικών προσεγ­γίσεων που αφορούν τα ζητήματα που εγείρουν οι προδιαθέ­σεις των αντικειμένων.

9. Τα Μεταλλεία της Κύπρου

Συγγραφέας: Γεώργιος Μαλιώτης

Το βιβλίο είναι μια προσπάθεια συμβολής στην καταγραφή, περιγραφή και διάσωση των κυριοτέρων στοιχείων της Μεταλλευτικής Βιομηχανίας της Κύπρου. Η βιομηχανία αυτή άρχισε να αναπτύσσεται τις πρώτες δεκαετίες του εκοστού αιώνα και έδωσε την ευκαιρία σε μεγάλη μερίδα του πληθυσμού να εξασφαλίσει μόνιμη εργοδότηση και σταθερό εισόδημα και να βελτιώσει το βιοτικό της επίπεδο. Μέχρι τα μέσα του εικοστού αιώνα ήταν η σημαντικότερη βομηχανία της νήσου και συνέβαλε ουσιαστικά στην οικονομική της ανάπτυξη.

10. Ιστορία της Σύγχρονης Τούρκικης Λογοτεχνίας

Συγγραφείς: Börte Sagaster και Γιώργος Σαλακίδης

Το βιβλίο είναι μια εισαγωγή στη σύγχρονη τουρκική λογοτεχνία. Επιχειρεί να δώσει στον αναγνώστη μια εικόνα των κυρίων τάσεων που αναπτύσσονται στη λογοτεχνία σε μια περίοδο που εκτείνεται από την Οθωμανική
Αυτοκρατορία του 19ου αιώνα μέχρι τις πρώτες δεκαετίες του 21ου αιώνα στην Τουρκία. Σχεδιάστηκε για τους φοιτητές των τουρκικών σπουδών, αλλά απευθύνεται και στο ευρύτερο αναγνωστικό κοινό που ενδιαφέρεται για τις λογοτεχνικές εξελίξεις στη γειτονική μας χώρα.
11. Ρυθμοί της Κυπριακής Κεραμικής

Συγγραφείς: Νότα Κούρου και Γιώργος Μπουρογιάννης

Το μικρό αυτό εγχειρίδιο για τους κεραμικούς ρυθμούς της Κύπρου έχει τις ρίζες του σε μια προσπάθεια κατανόησης και δημοσίευσης της Κυπριακής Συλλογής του Μουσείου Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και έχει κυρίως διδακτικό χαρακτήρα. Αν και η ευρύτητα και ποικιλομορφία της κυπριακής κεραμικής είναι γνωστές από τις δημοσιεύσεις των κυπριακών ανασκαφών, η μοναδική συνολική παρουσίαση των κυπριακών ρυθμών ανάγεται στο 1981 και έχει τη μορφή λεξικού. Οι Ρυθμοί της Κυπριακής Κεραμικής έρχονται να καλύψουν ακριβώς αυτό το κενό, και μάλιστα στην ελληνόγλωσση κυπριακή βιβλιογραφία, στοχεύοντας σε μια σαφή και ευσύνοπτη παρουσίαση των κυπριακών ρυθμών και τη διαχρονική εξέλιξη τους. Η διεξοδική βιβλιογραφία που παρατίθεται στο τέλος του εγχειρίδιου παραπέμπει τον ενδιαφερόμενο σε περισσότερα στοιχεία, ενώ η παράθεση των σημαντικών ιστορικών στοιχείων κάθε περιόδου εντάσσει την κεραμική στο ιστορικό της πλαίσιο.
12. Οι Επιγραφές του Κυπριακού Μουσείου

Συγγραφέας: Μαρία Καντηρέα

Μικρό μόνο δείγμα των χιλιάδων επιγραφών που βρέθηκαν στην Κύπρο εκτίθεται στο Κυπριακό Μουσείο στη Λευκωσία. Γραμμένα σε ποικίλους φορείς από λίθο, μέταλλο και πηλό, τα 99 κείμενα «συλλαμβάνουν» μια στιγμή της καθημερινότητας στην Αρχαία Κύπρο, αποτυπώνοντας επιγραφικές πρακτικές και επιλογές, και κοινωνικές νοοτροπίες. Η συλλογή αυτή είναι επίσης ενδεικτική των δύο κυρίων συστημάτων γραφής, της συλλαβικής και της αλφαβητικής, με τα οποία αποδόθηκαν οι γλώσσες- προελληνική κυπριακή ή ενδεχομένως «ετεροκυπριακή», ελληνική, φοινικική, λατινική-που διαφορετικοί πληθυσμοί μίλησαν στο νησί στη διάρκεια 2000 χρονών.

Με αφορμή αυτά τα αντιπροσωπευτικά γραπτά μνημεία του Κυπριακού Μουσείου, ως σημεία αναφοράς του πολύμορφου πολιτισμού του νησιού, επιχειρούμε όχι βέβαια να γράψουμε την ιστορία της Αρχαίας Κύπρου, αλλά να καταγράψουμε μερικά χαρακτηριστικά στιγμιότυπα.

13. O Χρήσιμος Εχθρός

Eπιμέλεια: Aλέξης Αλέκου

Ο Ουμπέρτο Έκο διατύπωσε με σαφήνεια μια από τις πιο διαδεδομένες πρακτικές ηγεμόνευσης: «Το να έχουμε έναν εχθρό είναι σημαντικό για να ορίσουμε την ταυτότητά μας. Γι’ αυτό όταν ο εχθρός δεν υπάρχει, χρειάζεται να τον κατασκευάσουμε».

Πέρα από τις κοινωνικές ταυτότητες που γεννιούνται μέσα από μια διαδικασία προσδιορισμού και κανονικοποίησης, υπάρχουν λοιπόν και οι ενσυνείδητες κατασκευασμένες ταυτότητες οι οποίες είναι απαραίτητες για την επίτευξη σκοπών και επιδιώξεων μιας ομάδας, συνήθως της κυρίαρχης που διαθέτει τα μέσα για την κατασκευή και στη συνέχεια την επιβολή της νέας ετερότητας.

Η διεπιστημονικότητα αυτού του συλλογικού τόμου αποτελεί ταυτόχρονα και τη μεγαλύτερη πρόκληση: το πάντρεμα διαφορετικών προσεγγίσεων για θέματα που άπτονται της πολιτικής, της ιστορίας, της κοινωνίας και της διεθνούς σκηνής, εντάσσονται κάτω από την κοινή απόπειρα ανανοηματοδότησης της έννοιας του «εχθρού».

14. Τα γαλήνια νερά της Ναυπάκτου

Συγγραφέας: Maria Grazia Siliato (1926-2018)
Μετάφραση: Ειρήνη ΠαπαδάκηΤο βιβλίο αποτελεί λογοτεχνική αναδιήγηση του βενετοτούρκικου πολέμου που οδήγησε στην οθωμανική κατάληψη της Κύπρου και στη νίκη της χριστιανοσύνης στη ναυμαχία της Ναυπάκτου.

15. Ο Πύρρων: Ευδαίμων φιλόσοφος χωρίς αξίες

Συγγραφέας: Andrej Kalaš

Το βιβλίο ασχολείται με το φιλοσοφικό έργο και τη σχεδόν «μυθική» προσωπικότητα του παλαιότερου και στην ουσία πρώτου ελληνιστικού φιλοσόφου, του Πύρρωνα του Ηλείου (365 [πιθανόν έως και 360] – 275 [270] π.Χ. αι. κατά τον Bett). Η ιστορική προσωπικότητα αυτού του φιλοσόφου, καθώς και «ακριβέστερα» δόγματα της φιλοσοφίας του, κρύβονται κατά το πλείστον πίσω από τις μυθικές και πολύ συχνά ακόμα και πλαστές ερμηνείες των ελληνιστικών βιογράφων και δοξογράφων. Το γεγονός αυτό, το οποίο και οφείλεται στο ότι ο ίδιος ο Πύρρων δεν άφησε κανένα φιλοσοφικό σύγγραμμα, είχε ως αποτέλεσμα να έχουν διατυπωθεί πολλές αρχαίες καθώς και σύγχρονες ερμηνείες του πρώιμου πυρρωνισμού.

16. Οι Κούρδοι

Συγγραφείς: Mάρτιν Στρόμαγερ και Λάλε Γιαλτσίν-Χέκμαν
Μετάφραση: Γιώργος Σαλακίδης

Καταπιεσμένοι στην Τουρκία και στο Ιράν, μαχόμενοι ενάντια στο «Ισλαμικό Κράτος» στη Συρία και στο Ιράκ: Tα τελευταία χρόνια η κατάσταση των Κούρδων βρίσκεται σε εξαιρετικά κρίσιμη καμπή. Το βιβλίο αφηγείται με παραστατικό τρόπο την υπερχιλιετή ιστορία των Κούρδων, εξηγεί τις βαθύτερες αιτίες της σημερινής κρίσης, περιγράφει τον κουρδικό πολιτισμό και την κουρδική κοινωνία και αναζητά τις προσδοκίες που έχει αυτός ο μεγάλος αρχαίος λαός να βρει την ειρήνη.

17. Η ποιητική γενιά του ΄74 στην Κύπρο. Η γενεαλογία και η έκφραση της αμφισβήτησης

Συγγραφέας: Γιάννης Η. Ιωάννου

Η παρούσα μελέτη πραγματεύεται τη θεματική της αμφισβήτησης στη σύγχρονη κυπριακή ποίηση. Εισαγωγικά, εξετάζονται ενδεικτικά κείμενα μεταιχμιακών ποιητών και στη συνέχεια, σχολιάζονται και αναλύονται κείμενα μιας κατηγορίας ποιητών της λεγόμενης Γενιάς του ’74, που εκφράζουν τη διάψευση, τη διαμαρτυρία, την αμφισβήτηση σε ύφος που κυριαρχεί η τολμηρότητα, η προκλητικότητα και ο σαρκασμός σε σχέση με τα οριακής σημασίας γεγονότα του 1974. Επιχειρείται επίσης, η σκιαγράφηση της υφολογικής εξέλιξης της ποιητικής γραφής της συγκεκριμένης κατηγορίας ποιητών. Το υλικό που περιλαμβάνεται στη μελέτη αφορά κυρίως την πρώιμη παραγωγή της Γενιάς αυτής και επιχειρεί να αναδείξει τα ιδιαίτερα στοιχεία που διαμορφώνουν τη θεματολογία και την αισθητική της ποιητικής γραφής της υπό συζήτηση περιόδου. Τέλος, επιχειρείται η αποκατάσταση της σχέσης των κειμένων αυτών με το πολιτισμικό περιεχόμενο των κινημάτων διαμαρτυρίας και αμφισβήτησης του δεύτερου μισού του 20ού αιώνα ανά το παγκόσμιο.

18. Συνήθεις Διαφορικές ‘Εξισώσεις

Συγγραφέας: Γιώργος- Σωκράτης Σμυρλής

Το διδακτικό αυτό εγχειρίδιο προήλθε από τις παραδόσεις εηξαμηνιαίου μαθήματος επί των Συνήθων Διαφορικών Εξισώσεων στο Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής του Πανεπιστήμιου Κύπρου. Κάποιες δε ενότητες προέρχονται από τις παραδόσεις του αντίστοιχου μεταπτυχιακού μαθήματος. Το μάθημα στο οποίο βασίζεται το εγχειρίδιο αυτό απευθύνεται σε φοιτητές οι οποίοι έχουν κατανόηση των βασικών εννοιών του Απειροστικού Λογισμού και της Γραμμικής Άλγεβρας, σε θεωρητικό επίπεδο. Το εγχειρίδιο αυτό περιλαμβάνει την θεωρία των Συνήθων Διαφορικών Εξισώσεων ενώ ταυτοχρόνως δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην ασκησιολογία και στις φυσικές εφαρμογές. Αποδεικνύονται αυστηρά όλα τα θεμελιώδη θεωρήματα του κλάδου ενώ παράλληλα επιλύονται πολλές ασκήσεις τόσο θεωρητικής φύσεως όσο και ασκήσεις όπου το ζητούμενο είναι η εύρεση της λύσεως. Στο εγχειρίδιο αυτό δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην ιστορία του κλάδου και καλύπτονται τα ακόλουθα θέματα: Εξισώσεις Πρώτης Τάξεως, Θεμελιώδη Θεωρήματα, Γραμμικά Συστήματα, Γραμμικές Εξισώσεις Υψηλοτέρας Τάξεως, Επεκτασιμότητα των Λύσεων, Εξάρτηση των Λύσεων από Παραμέτρους και Προβλήματα Συνοριακών Τιμών. Περιλαμβάνεται τέλος εκτενές Παράρτημα με στοιχεία Γραμμικής Άλγεβρας.

19. Επί Ανάσσης Βικτωρίας- Δεκατέσσερα κείμενα για την Κύπρο, 1878-1891

Eισαγωγή-Επιμέλεια: Κυριάκος Δημητρίου

Τα κείμενα της παρούσας έκδοσης παρουσιάζονται για πρώτη φορά σε ελληνική μετάφραση και συγκροτούν τον κύριο όγκο των δημοσιευμάτων που αφορούσαν την Κύπρο και τα οποία εμφανίστηκαν σε έγκριτα βικτωριανά περιοδικά την περίοδο μεταξύ του 1878 και 1891. Πρόκειται, δηλαδή, για τη βασική πηγή πληροφοριών των Βρετανών σε σχέση με τη νέα τους εδαφική κτήση, την Κύπρο.Τα δημοσιεύματα αποτυπώνουν περιγραφές του φυσικού περιβάλλοντος, της υπάρχουσας τότε υποδομής, της οικονομίας και της εσωτερικής οργάνωσης στις πόλεις του νησιού καθώς και στις αγροτικές κοινότητες. Οι περιγραφές συνοδεύονται συχνά από ταξιδιωτικές εντυπώσεις, ανθρωπολογικές παρατηρήσεις και υποκειμενι-κές κρίσεις των συντακτών των άρθρων, οι οποίοι ανήκαν στις ανώτερες κοινωνικές τάξεις της βρετανικής κοινωνίας. Η εικόνα της Κύπρου που παρουσιάζεται μέσα από τα 14 κείμενα του βιβλίου είναι σχετικά ομοιογενής. Όπως αναφέρει στον Πρόλογό του ο επιμελητής της έκδοσης Κυριάκος Δημητρίου, σε μία προσπάθεια να συνοψίσει τα χαρακτηριστικά της κυπριακής κοινωνίας όπως αυτά μεταφέρονται μέσα από τα κείμενα, πρόκειται για δι-φυλετική εικόνα (χριστιανοί ορθόδοξοι και μουσουλμάνοι). Ο πληθυσμός, περί τις διακόσιες χιλιάδες, στην πλειονότητά του ασχολείται με αγροτικές εργασίες και ζει στα όρια της φτώχειας. Για την οικονομική καχεξία ευθύνεται -σύμφωνα με τους Βρετανούς κειμενογράφους- η μακρόχρονη κακοδιοίκηση των Οθωμανών, ενώ το νησί μαστίζεται από την εξάπλωση λοιμώξεων, όπως η μαλάρια, ο τυφοειδής πυρετός και η λέπρα. Ταυτόχρονα υπάρχει πλήρης απουσία πολιτιστικών δρώμενων, ενώ για τους βικτωριανούς επισκέπτες η ιδέα του μέσου Κύπριου για την πολιτική χαρακτηρίζεται πρωτόγονη.

 

20. Ο Εμπειρίκος συνομιλεί με τον Σικελιανό. Συμβολή στη μελέτη των πηγών και της ποιητικής του Ανδρέα Εμπειρίκου

Συγγραφέας: Αντρέας Κ. Φυλακτού

O Αντρέας Κ. Φυλακτού με το βιβλίο του Ο Εμπειρίκος συνομιλεί με τον Σικελιανό. Συμβολή στη μελέτη των πηγών και της ποιητικής του Ανδρέα Εμπειρίκου, μελετάει τις λογοτεχνικές σχέσεις των δυο μεγάλων ποιητών όπως αυτές εκδηλώνονται μέσα στο έργο τους.

 

21. Mικρά Κράτη, Συλλογική Ασφάλεια, Κοινωνία των Εθνών : Η Ελλάδα και το Ζήτημα του Αφοπλισμού 1919-1934

Συγγραφέας: Μανόλης Κούμας

Στα τέλη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, και υπό την επήρεια του σοκ αυτός προκάλεσε στη διεθνή και ιδιαίτερα στην ευρωπαϊκή κοινή γνώμη, επικράτησε η άποψη ότι οι ανεξέλεγκτες κούρσες εξοπλισμών [όπως αυτή που είχε προηγηθεί του 1914] αποτελούν βασικό αίτιο των πολεμικών συγκρούσεων. Προκειμένου να αντιμετωπίσει το ενδεχόμενο επανάληψης μιας νέας παγκόσμιας σύρραξης, η διεθνής κοινότητα στράφηκε στη λύση του αφοπλισμού. Προς αυτή ακριβώς την κατεύθυνση κινήθηκε και η Κοινωνία των Εθνών, οικουμενικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1919-20 με σκοπό την παγίωση της διεθνούς ειρήνης. Η αποτυχία της, όμως, να προχωρήσει την οργάνωση του διεθνούς αφοπλισμού και να αποτρέψει τον επανεξοπλισμό της ναζιστικής Γερμανίας διευκόλυνε, τελικά, την πορεία προς τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.