Γραμματεία Τμήματος

 

Νεάρχου Μάρω (Ακαδημαϊκά και Προπτυχιακά Θέματα)
Γραμματεία Τμήματος Ψυχολογίας Πανεπιστήμιο Κύπρου
Αριθμός Γραφείου: ΟΕΔ 01 Β220
Τ.Θ: 20537 Τ.Κ :1678 Λευκωσία, Κύπρος
TEL: +357 22 892070
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]

 

Αγγέλα Παπαϊωάννου (Οικονομικά και Μεταπτυχιακά Θέματα)
Γραμματεία Τμήματος Ψυχολογίας Πανεπιστήμιο Κύπρου
Αριθμός Γραφείου: ΟΕΔ 01 Β220
ΤΗΛ: +357 22 892086
Ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

 

Κλαδευτηράς Μιχάλης
Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Κύπρου
Λευκωσία, Κύπρος
TEL: +357 22894404
Ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]