Κέντρο Εφαρμοσμένης Νευροεπιστήμης (ΚΕΝ)

Το Κέντρο Εφαρμοσμένης Νευροεπιστήμης (ΚΕΝ) ιδρύθηκε το 2010 και είναι το μοναδικό στον τομέα του στην Κύπρο. Η σημαντική αυτή διαθρωτική δράση επιχορηγείται από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (μέσω Ευρωπαϊκών και Εθνικών κονδυλίων) και συγχρηματοδοτείται από το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Στόχος του ΚΕΝ είναι η μελέτη της τυπικής και άτυπης ανθρώπινης συμπεριφοράς και των γνωστικών διεργασιών που τη διέπουν μέσω διαδικασιών, μεθόδων και θεωρητικών προσεγγίσεων που άπτονται σύγχρονων νευροεπιστημονικών και βιολογικών πτυχών της συμπεριφοράς. Οι ερευνητικές δραστηριότητες του ΚΕΝ θα συμβάλλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη της εφαρμοσμένης νευροεπιστήμης και νευροσυμπεριφορικής έρευνας στην Κύπρο, αλλά και διεθνώς.

Παράλληλα, το ΚΕΝ αποσκοπεί στην προσφορά κοινωνικών υπηρεσιών μέσω της παροχής ευκαιριών για έρευνα, εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση και συμβουλευτικών υπηρεσιών προς σχολεία, νοσοκομεία και άλλους φορείς στην Κύπρο, προάγοντας με τον τρόπο αυτό την κριτική και δημιουργική σκέψη στον επιστημονικό χώρο των νευροεπιστημών.

Το ΚΕΝ έχει αναπτύξει συνεργασίες με άτομα τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό με ειδίκευση στους κλάδους Ψυχολογίας, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Πληροφορικών Συστημάτων και Στατιστικής, αλλά και με φορείς που μπορούν να συνεισφέρουν σε εξειδικευμένους τομείς. Τέτοιοι φορείς είναι το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, καθώς και το Αμερικανικό Ινστιτούτο Καρδιάς.

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του ΚΕΝ, εστιάζονται σε ομάδες ατόμων με νευρολογικές διαταραχές, μαθησιακές ή αναπτυξιακές διαταραχές, συναισθηματικές αντιδράσεις παιδιών (όπως επιθετική συμπεριφορά, κοινωνική απομόνωση, λειτουργική κοινωνική συμπεριφορά), καθώς και με αξιολόγηση συμπεριφοράς και ψυχοπαθολογίας σε παιδιά.

Φοιτητές που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε έρευνες που διεξάγονται στο Κέντρο μπορούν να επικοινωνήσουν με την διοικητική υποστήριξη του ΚΕΝ στο 22895190 ή στέλνοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στο [email protected].

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Κέντρου.

 

Εργαστήριο Νευρογνωστικών Ερευνών

Το Εργαστήριο Νευρογνωστικών Ερευνών, που διευθύνεται από την Δρ Φώφη Κωσταντινίδου βρίσκεται στην Νέα Πτέρυγα στα Κεντρικά Κτήρια του Πανεπιστημίου Κύπρου. Το εργαστήριο είναι μέρος μιας πρόσφατα σχεδιασμένης σειράς εργαστηρίων που περιέχουν το Εργαστήριο Νευρογνωστικών Ερευνών, το Εργαστήριο Πειραματικής Ψυχολογίας, το Εργαστήριο Ψυχοφυσιολογίας και το Εργαστήριο Κοινωνικής Ψυχολογίας. Το εργαστήριο αποτελείται από ένα μεγάλο δωμάτιο με ένα μονόδρομο παράθυρο παρατήρησης (που ενώνει με το διπλανό δωμάτιο που χρησιμοποιείται για λήψη δεδομένων και παρατήρηση) και είναι εξοπλισμένο με πρόσφατα νευροψυχολογικά/γνωστικά τεστ, πρωτόκολλα έρευνας και υλικά που χρειάζονται για τις τρέχοντες μελέτες, όπως και δικτυωμένους υπολογιστές.

Αυτή την περίοδο εκτελούνται οι ακόλουθες μελέτες σε συνεργασία με τοπικά ερευνητικά κέντρα όπως το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής και διεθνείς οργανισμούς όπως το Πανεπιστήμιο του Μαϊάμι, το Centre for Neuro Skills (USA) και το Special Tree Rehabilitation Center (USA):

1. Η αποτελεσματικότητα ενός συστηματικού προγράμματος κατηγοριοποίησης σε ασθενείς με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις: κλινική έρευνα-randomized control trial

2. Οι επιδράσεις της μητρικής γλώσσας, ηλικίας και εκπαίδευσης στην γνωστική επίδοση.

3. Οι επιδράσεις νευρολογικών ασθενειών στις ικανότητες της μνήμης και των γνωστικών δεξιοτήτων.
Αρκετοί προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα κάθε χρόνο μέσω ανεξάρτητων μελετών, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών και διδακτορικών ερευνών. Φοιτητές που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε έρευνα που διεξάγεται στο εργαστήριο να επικοινωνήσουν με την Δρ Κωσταντινίδου στο 22 89 2078 ή στο [email protected] . Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του εργαστηρίουhttps://www.ucy.ac.cy/neurocognitivelab/el/

 

Εργαστήριο Κατανόησης και Μάθησης

To επιστημονικό του πεδίο τα τελευταία πέντε χρόνια επικεντρώνεται στην κατανόηση κυρίως λεκτικών ερεθισμάτων, όπως είναι το προφορικό, γραπτό, και ηλεκτρονικό κείμενο, και τα αποτελέσματά της σε επίπεδο νοητικής αναπαράστασης. Διαχρονικά, η έρευνα έχει εξετάσει την επίδραση χειρισμών περιεχομένου και δομής κειμένου στην κατανόηση, απόκτηση γνώσης, λύση προβλήματος, κριτική σκέψη, και λήψη απόφασης. Χρηματοδοτείται από: International Reading Association (USA), Εσωτερικά Ερευνητικά Προγράμματα Π.Κ. Ίδρυμα Λεβέντη. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Δρ Ιριάννα Διακίδου.

 

Εργαστήριο Γενετικής Κοινωνικής Ψυχολογίας

To επιστημονικό του πεδίο τα τελευταία πέντε χρόνια επικεντρώνεται στον τρόπο που η γνωστική και ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του ατόμου επηρεάζονται από τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και γενικότερα το ιστορικό και κοινωνικο-πολιτισμικό πλαίσιο κάθε κοινωνίας. Χρηματοδοτείται από: Horizon 2020 & British Academy. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Δρ Χάρη Ψάλτη και Δρ Ειρήνη Καδιανάκη.

 

Εργαστήριο Πειραματικής Ψυχολογίας

Το Εργαστήριο Πειραματικής Ψυχολογίας (ΕΠΨ) διευθύνεται από τον Δρ Μάριο Αβρααμίδη και έχει ιδρυθεί με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας. Το ΕΠΨ εργοδοτεί επιστήμονες σε διάφορα σημεία της καριέρας τους όπως μεταδιδακτορικοί επιστήμονες, μεταπτυχιακοί και προπτυχιακοί ερευνητές, και εθελοντές φοιτητές που ενδιαφέρονται για έρευνα σε θέματα χωροταξικής νόησης, προσοχής και αντίληψης. Το προσωπικό στο ΕΠΨ διαξάγει έρευνα με την χρήση ποικιλίας εργαλείων συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών υπολογιστών και τεχνολογίας εικονικής πραγματικότητας. Περισσότερες πληροφορίες για την έρευνα που διεξάγεται στο εργαστήριο και την ερευνητική ομάδα θα βρείτε στην ιστοσελίδα : http://experimentalpsych.com

 

Εργαστήρια Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Ψυχολογίας

Τα ανθρώπινα όντα είναι κοινωνικά και αλλάζουν κατά την αναπτυξιακή τους πορεία από τη γέννηση μέχρι το θάνατο. Στο βαθμό που μας ενδιαφέρει η ανάπτυξη του ατόμου, μας ενδιαφέρει ο τρόπος που η γνωστική και ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του ατόμου επηρεάζονται από τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και γενικότερα το ιστορικό και κοινωνικπολιτισμικό πλαίσιο κάθε κοινωνίας. Από την άλλη οι κοινωνικές διαδικασίες που συχνά μελετώνται στην Κοινωνική Ψυχολογία (δι-ομαδικές σχέσεις, διαπροσωπικές διαδικασίες, κοινωνική επιρροή, κοινωνικές αναπαραστάσεις, αποδόσεις αιτιότητας, συνεργασία και ανταγωνισμός) δεν μπορούν να θεωρούνται δεδομένες για όλες τις ηλικιακές ομάδες.

Όλες αυτές οι διαδικασίες παίρνουν διαφορετική μορφή σε διαφορετικές ηλικίες και έχουν αναπτυξιακό ιστορικό και συνεπώς η κατανόηση αυτών των διαδικασιών απαιτεί την διατύπωση οντογενετικών ερωτημάτων. «Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι οι δύο προσεγγίσεις έχουν κοινή αφετηρία και εμπνέονται από κοινά ενδιαφέροντα. Μέσα από τις διαφορετικές τους παραδόσεις και μεθοδολογίες αναδύεται μια βαθιά ομοιότητα που τις δένει μαζί. Είναι σαν η Κοινωνική Ψυχολογία και η Αναπτυξιακή Ψυχολογία να ενδιαφέρονται για το ίδιο πράγμα, η πρώτη όσον αφορά το χώρο και η δεύτερη το χρόνο, η πρώτη μέσω του εξωτερικού και η δεύτερη μέσω το εσωτερικού. Είναι δηλαδή οι δύο όψεις της ίδιας επιστήμης, όπου η μια προσπαθεί να λύσει στο επίπεδο των ομάδων το ίδιο αίνιγμα που η άλλη προσπαθεί να λύσει στο επίπεδο του ατόμου» (Moscovici, 1990).

 

Εργαστήριο Κλινικής Ψυχολογίας και Ψυχοφυσιολογίας

Το εργαστήριο Κλινικής Ψυχολογίας και Ψυχοφυσιολογίας που διευθύνεται από την Δρ Γεωργία Παναγιώτου και τον Δρ Γιώργο Σπανούδη βρίσκεται στην Νέα Πτέρυγα της παλαιάς Πανεπιστημιούπολης του Πανεπιστημίου Κύπρου. Το εργαστήριο αποτελείται από δύο δωμάτια που διαχωρίζονται με ένα μονοδρομικό καθρέπτη παρατήρησης και είναι εξοπλισμένο με το σύστημα BIOPAC για ψυχοφυσιολογικές μετρήσεις δερματικών, μυϊκών και καρδιακών δυναμικών και με ένα σύστημα καταγραφής ηλεκτροεγκεφαλογραφημάτων και προκλητών δυναμικών (EEG/ERP unshielded 128-channel BIOSEMI Active-Two System). Τα δύο συστήματα υποστηρίζονται από ένα δίκτυο υπολογιστών και επιτρέπουν τη σύγχρονη και ασύγχρονη ανάλυση ηλεκτροφυσιολογικών μετρήσεων σε τυπικούς και ειδικούς πληθυσμούς. Το εργαστήριο διαθέτει επιπλέον σύγχρονα λογισμικά ανάλυσης δεδομένων EEG/ERP, όπως το BESA, το EEGlab, ρουτίνες Matlab και εξειδικευμένο λογισμικό μοντελοποίησης πηγών παραγωγής (modeling source generators). Επιπρόσθετα είναι διαθέσιμα δύο λογισμικά (Presentation και E-Prime) κατασκευής πειραματικών συνθηκών. Αυτός ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται για την λήψη συμπεριφορικών δεδομένων (χρόνος αντίδρασης, συχνότητες λαθών), και ψυχοφυσιολογικών μετρήσεων (galvanic skin responses, EOG, EMG, EEG, ERPs). Από το σύστημα BIOPAC τα δεδομένα αναλύονται με το λογισμικό Acknowledge. Στην έρευνα μας χρησιμοποιούμε συχνά μετρήσεις της ηλεκτροδερμικής και καρδιακής δραστηριότητας, της αντίδρασης των μυών του προσώπου (EMG), και του αντανακλαστικού αιφνιδιασμού (startle reflex). Το εργαστήριο είναι επίσης συνδεδεμένο διαμέσου του δωματίου παρατήρησης και ελέγχου με το Εργαστήριο Νευρογνωστικής Έρευνας. Το εργαστήριο είναι επικεντρωμένο στο να ερευνήσει τις ατομικές διαφορές που ενέχονται στα κλινικά συμπτώματα και συμπεριφορά, τις βασικές γνωστικές και συναισθηματικές διεργασίες που εμπλέκονται στη ψυχοπαθολογία και της συμπεριφοράς ποικίλων αναπτυξιακών η συμπεριφορικών διαταραχών κυρίως μέσω της εξέτασης ψυχοφυσιολογικών δεικτών. Αρκετές από τις έρευνες που διεξάγονται χρηματοδοτούνται από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Κύπρου ή εσωτερικά ερευνητικά προγράμματα του Πανεπιστημίου Κύπρου.

 

Εργαστήριο Αναπτυξιακής Ψυχοπαθολογίας

Το εργαστήριο Αναπτυξιακής Ψυχοπαθολογίας ιδρύθηκε στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου από τον Δρ Κώστα Α. Φάντη. Ακολουθώντας την προοπτική της Αναπτυξιακής Ψυχοπαθολογίας, συνδυάζουμε ερωτήσεις σχετικά με την αναπτυξιακή αλλαγή και την ψυχοπαθολογία. Η έρευνά μας επικεντρώνεται κυρίως στη διερεύνηση της ανάπτυξης διαφόρων ψυχοπαθολογικών προβλημάτων, όπως η διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και οι διαταραχές συμπεριφοράς, από την προσχολική ηλικία μέχρι την εφηβεία.Η μεθοδολογία της έρευνας που εφαρμόζουμε είναι ένας συνδυασμός διαχρονικής, ψυχοφυσιολογικής και νευροψυχολογικής έρευνας καθώς και μελέτες παρέμβασης. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε: [email protected]

 

ACThealthy: Εργαστήρι Κλινικής Ψυχολογίας και Συμπεριφορικής Ιατρικής

Στο εργαστήριο ACTHealthy διεξάγονται βασικές και εφαρμοσμένες έρευνες μέσα στα πλαίσια του Θεωρητικού υπόβαθρου και θεραπευτικής προσέγγισης της Θεραπείας Αποδοχής και Δέσμευσης και Γνωστικο-Συμπεριφορικής προσέγγισης. Έμφαση δίνεται στην βασική και εφαρμοσμένη μελέτη προβλημάτων άγχους και σχετιζόμενες με την υγεία δυσκολίες. Επίσης κύριο στόχο αποτελεί η επιστημονική αξιολόγηση και περαιτέρω ανάπτυξη ψυχοθεραπευτικών προγραμμάτων πρόληψης και παρέμβασης, χρησιμοποιώντας μεθοδολογία και τεχνικές βασιζόμενες στη γνωστικο-συμπεριφορική προσέγγιση. Το Εργαστήριο  διευθύνεται από την Δρ Μαρία Καρεκλά.

 

Εργαστήριο Αναπτυξιακής Ψυχολογίας

Στο Εργαστήριο Αναπτυξιακής Ψυχολογίας διεξάγονται έρευνες με σκοπό τη διερεύνηση ιδιαίτερων μορφών επιθετικότητας στην παιδική ηλικία και τους μηχανισμούς που συνδέονται με αυτές. Μελέτη των επιπτώσεων ειδικών μορφών γονικότητας στην παθολογική αναπτυξιακή προσαρμογή των εφήβων. Το Εργαστήριο διευθύνεται από τον Δρ Παναγιώτη Σταυρινίδη.

 

Εργαστήριο Ποσοτικών Μεθόδων και Αξιολόγησης 

Στο Εργαστήριο Ποσοτικών Μεθόδων και Αξιολόγησης διεξάγονται έρευνες σε τομείς της ψυχομετρίας και της ψυχο-εκπαιδευτικής αξιολόγησης. Σχεδιάζονται και υλοποιούνται έρευνες συσχετιστικής και πειραματικής μορφής, καθώς και δευτερογενείς αναλύσεις δεδομένων με κατάλληλα στατιστικά πακέτα. Το Εργαστήριο διευθύνεται από τον Δρ Μιχάλη Μιχαηλίδη.

 

Εργαστήριο Αυτισμού και Νευροαναπτυξιακών Διαταραχών

Η αποστολή του Εργαστήριου Αυτισμού και Νευροαναπτυξιακών Διαταραχών είναι να κατανοήσει καλύτερα την ετερογένεια και τους πρώιμους αναπτυξιακούς μηχανισμούς που σχετίζονται με τον αυτισμό και την άτυπη νευροανάπτυξη. Η έρευνα στο LAND είναι ιδιαίτερα μεταφραστική και πολυκλαδική, και εκτείνεται σε τομείς και τεχνικές της πειραματικής Ψυχολογίας, της νευροεπιστήμης, της γονιδιωματικής, της επιστήμης δεδομένων, της μηχανικής μάθησης, της υπολογιστικής βιολογίας, της βιοπληροφορικής, και της νευροενδοκρινολογίας. Το Εργαστήριο διευθύνεται από τον Δρ Michael Lombardo.

 

Εργαστήριο Νόησης και Γλώσσας

Το Εργαστήριο Νόησης και Γλώσσας διερευνά τη γλωσσική ανάπτυξη και τις γλωσσικές διαταραχές, τη γνωστική ανάπτυξη, τη νοημοσύνη και την ψυχοφυσιολογία της αναπτυσσόμενης νοημοσύνης. Το Εργαστήριο διευθύνεται από τον Δρ Γεώργιος Σπανούδης.

 

Εργαστήριο Νευροαναπτυξιακών Ερευνών Μνήμης και Προσοχής

Το Εργαστήριο Νευροαναπτυξιακών Ερευνών Μνήμης και Προσοχής εστιάζεται στην κατανόηση της ανάπτυξης και λειτουργίας του ανθρώπινου εγκέφαλου και των γνωστικών λειτουργιών από την παιδική ηλικία μέχρι την ενηλικίωση μέσω συμπεριφορικών μεθόδων και μεθόδων νευροεπιστήμης και μοριακής γενετικής. Στο εργαστήριο διεξάγεται έρευνα στις γνωστικές λειτουργίες της προσοχής, της μνήμης, και της μάθησης, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών διαταραχών και κλινικών συνδρόμων. Το εργαστήριο διατηρεί διεθνείς συνεργασίες με άλλες ερευνητικές ομάδες σε πανεπιστήμια του εξωτερικού και διευθύνεται από την Δρ. Άντρια Σιήμη.