Αβρααμίδης Μάριος Καθηγητής
Διακίδου Ειρήνη- Άννα Καθηγήτρια
Κωνσταντινίδου Φώφη Καθηγήτρια
Παναγιώτου Γεωργία Καθηγήτρια
Παπαδόπουλος Τιμόθεος Καθηγητής
Ραφτόπουλος Αθανάσιος Καθηγητής
Σπανούδης Γιώργος Καθηγητής  
Ψάλτης Χάρης Καθηγητής 
Φάντης Κώστας Καθηγητής (Πρόεδρος)
Καρεκλά Μαρία Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Μιχαηλίδης Μιχάλης Αναπληρωτής Καθηγητής 
Σταυρινίδης Παναγιώτης Αναπληρωτής Καθηγητής (Αντιπρόεδρος)
Καδιανάκη Ειρήνη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ζάνος Πάνος Επίκουρος Καθηγητής
Σιήμη Άντρια Επίκουρη Καθηγήτρια
Λόρδος Aλέξανδρος

Μελίνα Νικόλ Κοιρανίδη

Επίκουρος Καθηγητής

Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρασκευόπουλος Ευάγγελος

Μαρία Ιωάννου

Λέκτορας

Λέκτορας

 

Λειτουργοί Κλινικής Άσκησης
Καραγιάννη Ελένη
Λούτσιου Ανθή
Άλλο Ερευνητικό Προσωπικό
Μεταπτυχιακοί Συνεργάτες
Νέοι Ερευνητές