Επιδρώντας στον άνθρωπο και το περιβάλλον σε διάφορες κλίμακες και επίπεδα, η αρχιτεκτονική από τη φύση της σχετίζεται με ένα πλατύ φάσμα θεμάτων, όπως η λειτουργία, η αισθητική, το περιβάλλον, η τεχνολογία, ο πολιτισμός, η κοινωνία, η πολιτική και η οικονομία. Κατ’ επέκταση, το Τμήμα Αρχιτεκτονικής έχει να διαδραματίσει μέσα από την εκπαίδευση και την έρευνα ένα σημαντικό ρόλο στην παραγωγή αρχιτεκτονικής κουλτούρας, σχεδιαστικής γνώσης και τεχνογνωσίας που να ενημερώνει το πλατύ φάσμα θεμάτων. Το Τμήμα Αρχιτεκτονικής παρέχει υψηλού επιπέδου μόρφωση και εκπαίδευση σε σπουδαστές και επαγγελματίες αρχιτέκτονες επιδιώκει την εμπλοκή με το κοινωνικό γίγνεσθαι. Δίνει έμφαση στην Αρχιτεκτονική ως θεωρία και πρακτική και ενθαρρύνει τον απαραίτητο διάλογο μεταξύ των διαφόρων φορέων, που έμμεσα ή άμεσα εμπλέκονται στην παραγωγή της αρχιτεκτονικής και της πόλης.

Κεντρική θέση στη φιλοσοφία του προγράμματος σπουδών αρχιτεκτονικής κατέχουν οι δυναμικές συνέργειες μεταξύ των ανθρωπιστικών και τεχνολογικών εκφάνσεων της Αρχιτεκτονικής μέσα από το σχεδιασμό. Αυτό γίνεται σε συνάρτηση με τον πολυσύνθετο και συνάμα συναρπαστικό χαρακτήρα της Αρχιτεκτονικής. Γίνεται επίσης με τη διαμόρφωση σχεδιαστικής κουλτούρας που συνδυάζει πρακτικές αναζητήσεις, επαναπροσδιορίζοντας το ρόλο της αρχιτεκτονικής στη διαμόρφωση του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Κάποιες από τις προκλήσεις στην αρχιτεκτονική σε ακαδημαϊκό και επαγγελματικό επίπεδο έχουν να κάνουν με τη διεκδίκηση του ρόλου της σχετικά με το γίγνεσθαι της σύγχρονης κοινωνίας αλλά και της συνεισφοράς στη διαμόρφωση του δομημένου, φυσικού αλλά και πολιτικού χώρου. Παράλληλα διερευνά τι διαφορετικές προσεγγίσεις οι οποίες μπορούν να συμβάλουν στην διαμόρφωση σύγχρονων αρχιτεκτονικών πρακτικών τόσο στην κλίμακα του κτιρίου όσο και σε αυτή της πόλης.

Στόχος του Τμήματος Αρχιτεκτονικής, ως σημαντικού ακαδημαϊκού κέντρου σπουδών του ευρύτερου ευρωπαϊκού χώρου, είναι η μόρφωση και εκπαίδευση των αρχιτεκτόνων για να λειτουργούν με επιτυχία στο διεθνή χώρο, αλλά και να έχουν την ευαισθησία να ανταποκριθούν σωστά και να επηρεάσουν θετικά το δομημένο περιβάλλον της Ανατολικής Μεσογείου.