Τρείς (3) υποτροφίες πλήρους φοίτησης για Διδακτορικές Σπουδές στην Ερευνητική ομάδα DNCS -Distributed and Networked Control Systems, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου

Research Areas: Intelligent Dependable Embedded Systems, Security in IoT-based Cyber Physical Systems, Test and Automation in Integrated Systems, Hardware-Inspired Security, Resiliency and Fault Tolerance, Edge-based ML/AI Optimization, Reliability and Security – Maria Michael
5 Μαρτίου, 2024
Σεμινάριο 13.03.24: Simultaneous Human-ROV monitoring for anomalous command detection during a mission
8 Μαρτίου, 2024
Research Areas: Intelligent Dependable Embedded Systems, Security in IoT-based Cyber Physical Systems, Test and Automation in Integrated Systems, Hardware-Inspired Security, Resiliency and Fault Tolerance, Edge-based ML/AI Optimization, Reliability and Security – Maria Michael
5 Μαρτίου, 2024
Σεμινάριο 13.03.24: Simultaneous Human-ROV monitoring for anomalous command detection during a mission
8 Μαρτίου, 2024

Τη χορήγηση τριών (3) υποτροφιών πλήρους χρηματοδότησης, για διδακτορικούς φοιτητές/τριες, ανακοινώνει η ερευνητική ομάδα DNCS-Distributed and Networked Control Systems (DNCS), του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου, υπό την επίβλεψη του καθηγητή Θεμιστοκλή Χαραλάμπους. Η υποτροφία αφορά θέση ειδικού επιστήμονα ερευνας - PHD για 1 χρόνο πλήρους απασχόλησης με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τον τέταρτο χρόνο των διδακτορικών σπουδών. H Θέση είναι πλήρους απασχόλησης με έναρξη τον Μαρτη του 2024.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.