Γενικές Πληροφορίες

Το Τμήμα Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, συμμεριζόμενο τη γενική αποστολή του Πανεπιστημίου Κύπρου και της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών στην οποία ανήκει, επιδιώκει να συμβάλει στην καλλιέργεια των φοιτητών του εμπλουτίζοντας τις γνώσεις τους, ευαισθητοποιώντας τους στην ιδέα της διαπολιτισμικότητας και στον διάλογο που αναπτύσσεται γύρω από αυτή, και αναπτύσσοντας την κριτική τους σκέψη. Κατ' αυτό τον τρόπο, τους προετοιμάζει να διαδραματίσουν ενεργό και παραγωγικό ρόλο στην κοινωνία στην οποία θα ζήσουν. Το Τμήμα είναι πεπεισμένο ότι η αποστολή του δεν περιορίζεται στα όρια του Πανεπιστημίου, αλλά εκτείνεται και στην κοινωνία γενικότερα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, για λόγους κατεξοχήν ιστορικούς, η κυπριακή κοινωνία ήταν για μεγάλο διάστημα και σε μεγάλο βαθμό προσανατολισμένη προς τον αγγλοσαξονικό κόσμο και ανακαλύπτει βαθμιαία τον ευρωπαϊκό κόσμο στον οποίο έχει και πολιτικά πλέον ενταχθεί από το 2004. Η συμβολή του Τμήματος σε αυτό το άνοιγμα ήταν και παραμένει αποφασιστικής σημασίας μέσω της προσφοράς μιας ενότητας Jean Monnet από το 2003 και της δημιουργίας ενός προπτυχιακού Προγράμματος Ευρωπαϊκών Σπουδών από το 2009. Από το 2014, το Τμήμα προσφέρει ένα καινούργιο Προπτυχιακό Πρόγραμμα σπουδών που οδηγεί σε δύο Πτυχία: Πτυχίο Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Πτυχίο Σύγχρονων Γλωσσών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Όλα τα προγράμματα σπουδών είναι αξιολογημένα και πιστοποιημένα από το Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ). Είναι αξιοσημείωτο ότι το Τμήμα προσφέρει το μόνο Πτυχίο στο Πανεπιστήμιο Κύπρου που απαιτεί τη γνώση διαφόρων ξένων γλωσσών.

Ταυτόχρονα, το άνοιγμα αυτό εκφράζεται μέσω της συνεργασίας με τοπικά ιδρύματα, με επαγγελματικούς οργανισμούς και με γαλλόφωνα ιδρύματα. Πιο συγκεκριμένα, το Τμήμα συνεργάζεται στενά με φορείς όπως το Γαλλικό Ινστιτούτο Κύπρου, η Ένωση Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού, η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο και το Υπουργείο Εξωτερικών.

Διδασκαλία

Το πρώτο συνθετικό της ονομασίας του Τμήματος («Γαλλικές Σπουδές») αντανακλά τη γαλλική διάσταση του πολυκλαδικού χαρακτήρα που διέπει το Πρόγραμμα Γαλλικών Σπουδών. Η διδασκαλία που προσφέρεται έχει διπλή κατεύθυνση: σπουδές λογοτεχνίας/πολιτισμού και σπουδές στην επιστήμη της γλώσσας. Εκτός από τη διδασκαλία ποιότητας που προσφέρεται στην Κύπρο, οι φοιτητές ενθαρρύνονται να περάσουν ένα ή δύο εξάμηνα σε γαλλόφωνο Πανεπιστήμιο του εξωτερικού. Το τετραετές Πτυχίο Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας που επισφραγίζει αυτές τις σπουδές δίνει την ευκαιρία στους αποφοίτους του Τμήματος να ξεκινήσουν τη σταδιοδρομία τους σε διάφορα πεδία ή να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην Κύπρο ή στο εξωτερικό. Στο ίδιο πλαίσιο, το Τμήμα προσφέρει ένα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας (από το 2014) και ένα Διδακτορικό Πρόγραμμα στις Γαλλικές Σπουδές (από το 2010).

Το δεύτερο συνθετικό του τίτλου του Τμήματος («Ευρωπαϊκές Σπουδές») καλύπτει τη δημιουργία του πολύγλωσσου και πολυκλαδικού Προγράμματος Ευρωπαϊκών Σπουδών που οδηγεί στην απόκτηση του Πτυχίου Σύγχρονων Γλωσσών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Τα μαθήματα του Προγράμματος διδάσκονται στην Γαλλική, Αγγλική ή Γερμανική γλώσσα, και αφορούν τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες, μαζί με τις Κοινωνικές και Πολιτικές Επιστήμες, τα Οικονομικά και την Νομική. Οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να ξεκινήσουν τη σταδιοδρομία τους σε διαφόρους τομείς στην Κύπρο, σε χώρες ή θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ενώσης, ή να συνεχίσουν τις σπουδές τους. Το Τμήμα προσφέρει ένα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Ευρωπαϊκές Σπουδές και ένα Διδακτορικό Πρόγραμμα στις Ευρωπαϊκές Σπουδές (από το 2015).

Έρευνα

Η έρευνα αποτελεί μια θεμελιώδη πτυχή της δραστηριότητας του Τμήματος. Οι ερευνητικές δραστηριότητες διεξάγονται μεμονωμένα ή σε συνεργασία με άλλους διδάσκοντες-ερευνητές του Πανεπιστημίου Κύπρου, καθώς και με συναδέλφους από την Ελλάδα, την Γαλλία, τη Γερμανία,την Ελβετία και άλλες ευρωπαϊκές ή μη χώρες, αλλά και στο πλαίσιο επίσης των διμερών συμφωνιών διδασκαλίας και έρευνας.