Συζήτηση με θέμα “Social justice and the humanities”