Ένας Kόσμος Δυνάσεων;

ISBN 978-9925-553-60-0 (έντυπο)
ISBN 978-9925-553-43-3 (ηλεκτρονικό)
374 Σελ.
14 x 21 εκ.

 

Τα υλικά αντικείμενα του κόσμου μας έχουν προδιαθέσεις για συγκεκριμένες συμπεριφορές όταν βρεθούν σε συγκεκριμένες συνθήκες. Πώς μπορεί να εξηγηθεί η κατοχή αυτών των προ­ διαθέσεων; Οι φιλόσοφοι αναρωτιούνται αν, για να δοθεί μια επαρκής εξήγηση, πρέπει να θεωρήσουν ότι εκτός των έκδηλων χαρα­κτηριστικών τους τα αντικείμενα κατέχουν ιδιότητες που μπο­ρούν να υπάρχουν χωρίς να είναι εκδηλωμένες.

Ποια είναι τα επιχειρήματα που μπορούν να στηρίξουν μια ρεαλιστική στάση ως προς αυτές τις ιδιότητες; Μήπως έχουμε ισχυρούς λόγους να αρνηθούμε την ύπαρξή τους ακόμη και αν παίζουν βασικό ρόλο σε ένα σύνολο φιλοσοφικών εξηγήσεων;

Αν πάλι δεχθούμε ότι υπάρχουν, ποιες είναι οι συνέπειες της αποδοχής τους για τη μεταφυσική εικόνα που έχουμε για τον κόσμο;

Αυτά και άλλα συναρπαστικά μεταφυσικά ερωτήματα επι­χειρεί να απαντήσει το παρόν βιβλίο το οποίο συνιστά μια ανα­λυτική κριτική επισκόπηση όλων των θεωρητικών προσεγ­γίσεων που αφορούν τα ζητήματα που εγείρουν οι προδιαθέ­σεις των αντικειμένων.

ΑΓΟΡΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

Έντυπη μορφή:
Tιμή: €18
Για πωλήσεις στο εξωτερικό, επικοινωνήστε μαζί μας ώστε να ενημερωθείτε για το ταχυδρομικό κόστος των βιβλίων που έχετε αγοράσει.

Για αγορά του βιβλίου μέσω διαδικτύου απαιτείται χρήση πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας (Visa, MasterCard, American Express).
Η αγορά πραγματοποιείται μέσω της JCC. Για να προχωρήσετε σε αγορά πατήστε εδώ.

Ηλεκτρονική μορφή (pdf):
Tιμή: €12
Για εξασφάλιση της ηλεκτρονικής έκδοσης του βιβλίου πατήστε εδώ για αγορά του δικαιώματος πρόσβασης στην ηλεκτρονική έκδοση (μετά την αγορά θα σας σταλεί η ηλεκτρονική έκδοση).

Δείγμα Βιβλίου
Για δωρεάν δείγμα βιβλίου, πατήστε εδώ