Μουσική- Ποητική Εκλογή

ISBN 960-406-851-2
336 σελ.
24 x14 εκ.

Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια εκτεταμένη, λεπτομερή και εμπεριστατωμένη μελέτη η οποία πραγματεύεται τη θεωρία και τη μέθοδο της εθνομουσικολογίας, καθώς επίσης την ιστορία, την ανάπτυξη και τις σύγχρονες τάσεις της έρευνας σχετικά με το δημοτικό τραγούδι στην Κύπρο και στον ελλαδικό χώρο.

Ειδικότερα, περιγράφεται η εφαρμογή της εν λόγω μεθόδου στην Κύπρο και παρατίθενται τα αποτελέσματα της συστηματικής, συνολικής και συγχρονικής μελέτης της κυπριακής μουσικής παράδοσης από το 1997 μέχρι το 2000 στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος Εθνομουσικολογίας (ΕΠΕ), το οποίο φιλοξενήθηκε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Προσφέρεται έτσι μια περιεκτική έκδοση- εκλογή από τα τραγούδια του κυπριακού λαού, με όλα τα σχετικά συμπεράσματα όπως αυτά καταγράφηκαν κατά την επιτόπια έρευνα. Τόσο η μουσική όσο και η ποιητική εκλογή ακολουθούν τις σύγχρονες αντιλήψεις μεταγραφής και απόδοσης του ηχογραφημένου αποσπάσματος, ενώ τα συμπεράσματα στηρίζονται στην ανθρωπολογική προσέγγιση της μουσικής, στη συνέχειά της ως κομματιού του ευρωπαϊκού μεσογειακού πολιτισμού και στη μορφολογική ανάλυση της μουσικοποιητικής δομής. Η έκδοση συνοδεύεται από ψηφιακό δίσκο με είκοσι αυθεντικές επιτόπιες ηχογραφήσεις, ερμηνείες σημαντικών εκπροσώπων της μουσικής παράδοσης του νησιού.
ΑΓΟΡΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

Έντυπη μορφή:

Για πωλήσεις στο εξωτερικό, επικοινωνήστε μαζί μας ώστε να ενημερωθείτε για το ταχυδρομικό κόστος των βιβλίων που έχετε αγοράσει.

Νέα μειωμένη τιμή: €10 (κανονική τιμή 20)
Για αγορά του βιβλίου μέσω διαδικτύου απαιτείται χρήση πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας (Visa, MasterCard, American Express).
Η αγορά πραγματοποιείται μέσω της JCC. Για να προχωρήσετε σε αγορά πατήστε εδώ.


Ηλεκτρονική μορφή (pdf):
Tιμή: €5
Για εξασφάλιση της ηλεκτρονικής έκδοσης του βιβλίου πατήστε εδώ για αγορά του δικαιώματος πρόσβασης στην ηλεκτρονική έκδοση (μετά την αγορά θα σας σταλεί η ηλεκτρονική έκδοση).

Δείγμα Βιβλίου
Για δωρεάν δείγμα βιβλίου, πατήστε εδώ