Σεμινάριο 06.03.24: Real-Time Optimization of Fuel-Consumption and Travel-Time of CAVs for Cooperative Intersection Crossing

Research areas: Fault Diagnosis; Intelligent Systems and Control; Machine Learning; Smart Water Networks – Marios Polycarpou
29 Φεβρουαρίου, 2024
Research areas: Intelligent Embedded Systems, Machine Learning, Deep Learning – Theocharis Theocharides
1 Μαρτίου, 2024
Research areas: Fault Diagnosis; Intelligent Systems and Control; Machine Learning; Smart Water Networks – Marios Polycarpou
29 Φεβρουαρίου, 2024
Research areas: Intelligent Embedded Systems, Machine Learning, Deep Learning – Theocharis Theocharides
1 Μαρτίου, 2024

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, σας προσκαλεί σε σεμινάριo που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 06 Μαρτίου 2024 και ώρα 17.00 – 18.00 στην Πανεπιστημιούπολη στο ΧΩΔ02 - 013.

Σημειώστε ότι η είσοδος στο σεμινάριο δε θα επιτρέπεται μετά τις 17:15, δηλαδή 15 λεπτά μετά την έναρξη του σεμιναρίου– αυτό θα ισχύει για όλα τα σεμινάρια.