Γραμματεία Τμήματος

Θέκλα Νεάρχου-Κωνσταντίνου
Τμήμα Αγγλικών Σπουδών
Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τ.Θ. 20537
1678 Λευκωσία
Κύπρος

Τηλέφωνο: +357 2289 2102
Fax: +357 2289 5067
Ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected]

 

Γεωργία Λασέττα
Τμήμα Αγγλικών Σπουδών
Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τ.Θ. 20537
1678 Λευκωσία
Κύπρος

Τηλέφωνο: +357 2289 2101
Fax: +357 2289 5067
Ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected]