Το Τμήμα Αγγλικών Σπουδών συμμετέχει στο διατμηματικό προπτυχιακό πρόγραμμα Σύγχρονων Γλωσσών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, το οποίο προσφέρεται από το Τμήμα Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου, με τα ακόλουθα μαθήματα:

  • ΑΓΓ 101 Academic Communication in English
  • ΑΓΓ 103 Academic Essay Writing
  • ΑΓΓ 239 Introduction to Cultural Criticism
  • ΑΓΓ 249 Frontiers of/in Europe
  • ΑΓΓ 279 Introduction to Critical Thinking
  • ΑΓΓ 5XX – Επιλεγόμενο μάθημα από το θεματικό πεδίο Κινηματογράφος
  • ΑΓΓ 5XX – Επιλεγόμενο μάθημα από το θεματικό πεδίο Μεταφραστικές Σπουδές