Καθώς η επικοινωνία με τους/τις φοιτητές/τριες του Τμήματος πραγματοποιείται κυρίως στην αγγλική γλώσσα, μπορείτε να ανατρέξετε στην αντίστοιχη σελίδα στα Αγγλικά.