Το Τμήμα Αγγλικών Σπουδών διαιρείται διοικητικά σε τρείς Τομείς, καθένας από τους οποίους είναι υπεύθυνος για την αντίστοιχη κατεύθυνση σπουδών εντός του Πτυχίου Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, καθώς και για τα αντίστοιχα μεταπτυχιακά προγράμματα Μάστερ και Διδκατορικού:

Το Τμήμα έχει επίσης δημιουργήσει τις εξής ενδοτμηματικές επιτροπές, οι οποίες στελεχώνονται από μέλη όλων των Τομέων του Τμήματος:

  • Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών
  • Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών
  • Επιτροπή Διασφάλισης Ποιότητας
  • Επιτροπή Βιβλιοθήκης
  • Επιτροπή Μεταγραφών, Δεύτερων Πτυχίων και Διαγραφών
  • Επιτροπή Ανταλλαγών Erasmus