Το Τμήμα Αγγλικών Σπουδών συμμετέχει ενεργά στα προγράμματα ERASMUS. Ένας από τους σημαντικούς στόχους είναι η προσφορά δυνατότητας μετακίνησης στους/στις φοιτητές/τριες. Συνήθως, οι φοιτητές/τριες επιλέγουν να μετακινηθούν κατά το τρίτο ή τέταρτο έτος σπουδών, και μπορούν να παραμείνουν για δύο εξάμηνα σε διαφορετικά πανεπιστήμια του εξωτερικού. Όλες οι μονάδες που εξασφαλίζουν σε ένα συνεργαζόμενο πανεπιστημιακό ίδρυμα μπορούν κατόπιν έγκρισης από τον/την συντονιστή/τρια ERASMUS του Τμήματος να πιστωθούν στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος. Οι φοιτητές/τριες μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα στα ακόλουθα συνεργαζόμενα πανεπιστημιακά ιδρύματα:

Austria

Finland

Germany

Ireland

Italy

Poland

  • Pedagogical University of Cracow, Department of Foreign Languages (linguistics, literature)

Portugal

Spain

  • University of Castilla-La Mancha, Department of Modern Philology (linguistics, literature)
  • University of Granada, Department of English Philology (linguistics, literature)
  • University of Laguna, Department of English Philology (linguistics, literature)

Switzerland

UK

  • Queen Mary, University of London, Linguistics Department (linguistics)

Περισσότερες πληροφορίες για την κινητικότητα ERASMUS, καθώς και οδηγίες για αίτηση συμμετοχής μπορούν να αναζητηθούν μέσω του ιστότοπου του Γραφείου Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου.