Το Φόρουμ Έρευνας είναι μια σειρά επιστημονικών συναντήσεων που καθιερώθηκε από το Τμήμα Αγγλικών Σπουδών με σκοπό να οργανώνονται διαλέξεις από το ακαδημαϊκό προσωπικό, τους/τις διδακτορικούς/ές φοιτητές/τριες, αλλά και από άλλους προσκεκλημένους γύρω από θέματα που άπτονται της έρευνάς τους. Οι θεματικές κινούνται γύρω από τα κυριότερα ερευνητικά πεδία που προσφέρονται στο Τμήμα (Αγγλόφωνη λογοτεχνία και συγκριτικές πολιτισμικές σπουδές, θεωρητική και εφαρμοσμένη γλωσσολογία, μεταφραστικές σπουδές και σπουδές διερμηνείας), αλλά μπορούν να επικεντρώνονται και σε ευρύτερα θέματα των Ανθρωπιστικών Σπουδών. Βασικοί στόχοι είναι η προώθηση ενός ακαδημαϊκού περιβάλλοντος διαλόγου και ανταλλαγής, αλλά και η καλλιέργεια και διατήρηση ενός πνεύματος αλληλεγγύης ανάμεσα σε προσωπικό και φοιτητές/τριες. Οι συναντήσεις ανακοινώνονται στην ευρύτερη ακαδημαϊκή κοινότητα του Πανεπιστημίου μέσω ηλ. ταχυδρομείου, μέσω των ανακοινώσεων της ιστοσελίδας μας, και μέσω της σελίδας μας στο Facebook, και είναι ανοικτές στο κοινό. Ως εκ τούτου, οι ομιλητές/τριες ενθαρρύνονται να παρουσιάζουν τα θέματά τους με τρόπο που να είναι προσβάσιμος σε μη-εξειδικευμένο κοινό.

Από τους τομείς και τα ερευνητικά εργαστήρια του Τμήματος, αλλά και από συνεργαζόμενες ερευνητικές ομάδες, οργανώνονται συστηματικά και άλλες σειρές διαλέξεων που είναι ανοικτές στο κοινό. Η ερευνητική ομάδα Cyprus Acquisition Team (CAT) ανακοινώνει τις διαλέξεις που διοργανώνει μέσω της ιστοσελίδας της και της σελίδας της στο Facebook, ενώ το εργαστήριο Teaching, Testing and Translation Lab ανακοινώνει τις σειρές διαλέξεων μέσω της σελίδας του στο Facebook (TTTT-Talks). Άλλες εκδηλώσεις και σειρές διαλέξεων ανακοινώνονται με τους ίδιους τρόπους όπως οι εκδηλώσεις του Φόρουμ.