Το Συμβούλιο του Τμήματος Αγγλικών Σπουδών αποτελείται από το σύνολο των μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού και τέσσερις εκπροσώπους των φοιτητών/φοιτητριών. Συζητά και αποφασίζει για ακαδημαϊκά προγράμματα, φοιτητικά θέματα, θέματα ακαδημαϊκού προσωπικού και άλλα διοικητικά θέματα. Το Συμβούλιο συγκαλείται τακτικά, συνήθως μία φορά το μήνα, αλλά πάντως όχι λιγότερες από δύο φορές σε κάθε εξάμηνο. Η Γραμματεία του τμήματος τηρεί και αρχειοθετεί τα πρακτικά κάθε συνεδρίασης του Συμβουλίου.

Πρόεδρος

Εύη Βαρσαμοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Αντιπρόεδρος

Φοίβος Ε. Παναγιωτίδης, Καθηγητής

Μέλη

Σπύρος Αρμοστής, Λέκτορας

Στέλλα Αχιλλέως, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Βάσω Γιαννακοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια

Kλεάνθης Γκρώμαν, Καθηγητής

Σβετλάνα Κάρπαβα, Λέκτορας

Κωνσταντίνος Κρίτσης, Επίκουρος Καθηγητής

Τζέιμς Λιτλ, Επίκουρος Καθηγητής

Μαρία Μαργαρώνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Αντώνης Μπαλασόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Γεώργιος Φλώρος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Εκπρόσωποι φοιτητών