Το Συμβούλιο του Τμήματος Αγγλικών Σπουδών αποτελείται από το σύνολο των μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού και τέσσερις εκπροσώπους των φοιτητών/φοιτητριών. Συζητά και αποφασίζει για ακαδημαϊκά προγράμματα, φοιτητικά θέματα, θέματα ακαδημαϊκού προσωπικού και άλλα διοικητικά θέματα. Το Συμβούλιο συγκαλείται τακτικά, συνήθως μία φορά το μήνα, αλλά πάντως όχι λιγότερες από δύο φορές σε κάθε εξάμηνο. Η Γραμματεία του τμήματος τηρεί και αρχειοθετεί τα πρακτικά κάθε συνεδρίασης του Συμβουλίου.

Πρόεδρος

Στέλλα Αχιλλέως, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Αντιπρόεδρος

Μαρία Μαργαρώνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Μέλη

Σπύρος Αρμοστής, Λέκτορας

Εύη Βαρσαμοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Βάσω Γιαννακοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια

Kleanthes K. Grohmann, Καθηγητής

Sviatlana Karpava, Λέκτορας

Κωνσταντίνος Κρίτσης, Λέκτορας

Αντώνης Μπαλασόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Φοίβος Ε. Παναγιωτίδης, Καθηγητής

Γεώργιος Φλώρος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Εκπρόσωποι φοιτητών

Γεωργία Ανδρέου

Νικολίνα Γιωργαλλά

Γιάγκος Παύλου

Θεοδώρα Ψύλλου