Γενικές πληροφορίες για το θεσμό των δευτερευόντων προγραμμάτων σπουδών μπορείτε να βρείτε εδώ. Όλα τα προγράμματα σπουδών του Τμήματος Αγγλικών Σπουδών διεξάγονται αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα, οπότε μπορείτε να ανατρέξετε στην αντίστοιχη σελίδα στα Αγγλικά.