• Τήρηση Μητρώου Θεμάτων Ασφάλειας
  • Διαχείριση και Έκδοση Κλειδιών
  • Διαχείριση Συστημάτων Ελεγχόμενης Πρόσβασης
  • Διαχείριση Διαγωνισμού Υπηρεσιών Φύλαξης
  • Διαχείριση –Συντήρηση Μέσων Πυροπροστασίας/Πυρόσβεσης
  • Εκπαίδευση/Ενημέρωση προσωπικού σε θέματα Ασφάλειας
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Άθως Χρυσάνθου
Μηχανικός Ηλεκτρολογίας-Ηλεκτρονικής
Τηλ. 2289-4250,
Ηλ.ταχυδρομείο: [email protected]


Χαράλαμπος Κ. Νικολάου
Τεχνικός
Τηλ. 2289-2858,
Ηλ.ταχυδρομείο: [email protected]
Το Γραφείο σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες Παροχής Φύλαξης / Τροχονομίας, είναι υπεύθυνο για τη φύλαξη και την περιπολία των πανεπιστημιακών χώρων συμπεριλαμβανομένων των χώρων στάθμευσης (ελεγχόμενων και μη), με σκοπό τη διασφάλιση της ασφάλειας και της απρόσκοπτης κυκλοφορίας των μεταφορικών μέσων/οχημάτων που διακινούνται καθημερινά στους χώρους του Πανεπιστημίου Κύπρου, για την καλύτερη εξυπηρέτηση της πανεπιστημιακής κοινότητας και των επισκεπτών.
Όσον αφορά στα Συστήματα Ελέγχου Πρόσβασης, το Γραφείο Ασφάλειας είναι υπεύθυνο για τον Έλεγχο και την Εποπτεία των Συστημάτων Πρόσβασης.
 
Στο πλαίσιο αυτό, εκδίδει και παραδίδει αντικλείδια κατόπιν εγκρίσεως των αιτημάτων των χρηστών των πανεπιστημιακών χώρων. Επίσης, το Γραφείο είναι υπεύθυνο για την ενεργοποίηση των καρτών πρόσβασης των χρηστών, στους χώρους όπου επιτρέπεται στον καθένα η πρόσβαση (κτήρια/γραφεία/εργαστήρια/χώρους στάθμευσης κλπ).
 
Έχοντας υπό την εποπτεία του τη Διαχείριση των Υπηρεσιών Φύλαξης, καταρτίζεται πρόγραμμα φύλαξης της πανεπιστημιακής ιδιοκτησίας, όπου σε συνεργασία με τους φύλακες και την περίπολο, διασφαλίζεται η καλύτερη εξυπηρέτηση της πανεπιστημιακής κοινότητας και ασκείται  καλύτερος έλεγχος της ασφάλειας.
 
 
 
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του γραφείου όσον αφορά στην πυρασφάλεια, γίνονται τακτές επιθεωρήσεις των Μέσων Πυρασφάλειας (πυροσβεστήρες, πυροσβεστικές φωλιές, τυλιχτήρες νερού κλπ) για τη συντήρησή τους καθώς και αντικατάστασή τους όπου χρειάζεται.

Επίσης, διεξάγονται εκπαιδεύσεις προσωπικού και φοιτητών για τη σωστή χρήση των κατάλληλων πυροσβεστικών μέσων και την κατάρτιση Σχεδίων Δράσεως, με απώτερο σκοπό τη δημιουργία Ομάδων Πυρόσβεσης και Ομάδων Εκκένωσης.

Ακόμη, σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες του Πανεπιστημίου καθώς και με την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου, δημιουργούνται και σχεδιάζονται Σχέδια Διαφυγής σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, τα οποία βρίσκονται αναρτημένα στα κτήρια του Πανεπιστημίου και στους επιμέρους ορόφους (όπου υπάρχουν).