ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

 
Αρχικά
 
 
Τίτλος
 
 
Ιστοσελίδα
 
ΚΕΠΕΑΑ Κέντρο Επιμόρφωσης, Αξιολόγησης και Ανάπτυξης http://www.ucy.ac.cy/kepeaa
ΟΕΒ Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων http://www.oeb.org.cy/
ΚΕΒΕ Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο http://www.ccci.org.cy/
ΑΑΑΔ Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού http://www.hrdauth.org.cy/
ΚΣΔΑΔ Κυπριακός Σύνδεσμος Ανθρώπινου Δυναμικού http://www.cyhrma.org/
ΕΔΥ Επιτροπή Δημοσίας Υπηρεσίας http://www.psc.gov.cy/
ΚΔ Κυπριακή Δημοκρατία http://www.cyprus.gov.cy/
CCS Κυπριακός Σύνδεσμος Πληροφορικής Cyprus Computer Society http://www.ccs.org.cy/
ΕΑΡΜ European Association for Personnel Management http://www.eapm.org/
SHRM Society of Human Resources Management http://www.shrm.org/
CIPD Chartered Institue of Personnel and Development (UK) https://www.cipd.org/en/
CYHRMA Cyprus Human Resource Management Association http://www.cyhrma.org/
CRANET The Cranfield Network on International Human Resource Management https://learn.som.cranfield.ac.uk/cranet/
ILO International Labor Organization http://www.ilo.org/
AHRMIO Association for Human Resources Management in International Organizations http://www.ahrmio.org/
HSE Health and Safety Executive http://www.hse.gov.uk/
IOSH Institution of Occupational Safety and Health http://www.iosh.co.uk/