14 Ιουνίου, 2024
Ανακοινώνεται η προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης Λειτουργού Πανεπιστημίου στον Τομέα Ανάπτυξης Έρευνας της Υπηρεσίας Υποστήριξης Έρευνας και Καινοτομίας του Πανεπιστημίου Κύπρου. Αιτήσεις μέχρι και τις 05 Ιουλίου 2024. – Κωδ. Αναφοράς 060
8 Μαρτίου, 2024
Ανακοινώνεται η προκήρυξη μίας (1) μόνιμης θέσης Λειτουργού Πανεπιστημίου (Θέματα Πληροφορικής/ Μηχανογράφησης), στην Υπηρεσία Πληροφορικής Υποδομής του Πανεπιστημίου Κύπρου. Αιτήσεις μέχρι και τις 5 Απριλίου 2024. – Κωδ. Αναφοράς ΥΑΔ049
8 Μαρτίου, 2024
Ανακοινώνεται η προκήρυξη μίας (1) μόνιμης θέσης Διευθυντή/τριας Διοίκησης και Οικονομικών στη Διοίκηση του Πανεπιστημίου Κύπρου. Αιτήσεις μέχρι και τις 5 Απριλίου 2024. – Κωδ. Αναφοράς ΥΑΔ051
Δείτε τη προκήρυξη εδώ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
23 Φεβρουαρίου, 2024
Ανακοινώνεται η προκήρυξη μίας (1) θέσης Λειτουργού Πανεπιστημίου (Επιμελητής Εργαστηρίων), στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Κύπρου. Αιτήσεις μέχρι και τις 15 Μαρτίου 2024. – Κωδ. Αναφοράς 048

Θέσεις για τις οποίες έχει λήξει η προθεσμία αίτησης

22 Δεκεμβρίου, 2023
Ανακοινώνεται η προκήρυξη μίας (1) κενής μόνιμης θέσης Λειτουργού Πανεπιστημίου (Θέματα Ποιότητας και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης), στον Τομέα Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης και Ποιότητας της Αντιπρυτανείας Ακαδημαϊκών Υποθέσεων. Αιτήσεις μέχρι και τις 19 Ιανουαρίου 2024. – ΥΑΔ0047
22 Δεκεμβρίου, 2023
Ανακοινώνεται η προκήρυξη μίας (1) κενής μόνιμης θέσης Λειτουργού Πανεπιστημίου (Θέματα Δημόσιων Συμβάσεων), στον Τομέα Συμβάσεων και Αγορών της Διεύθυνσης Διοίκησης και Οικονομικών. Αιτήσεις μέχρι και τις 19 Ιανουαρίου 2024. – ΥΑΔ0046
1 Δεκεμβρίου, 2023
Ανακοινώνεται η προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης Λειτουργού Πανεπιστημίου (Θέματα Προπτυχιακών Σπουδών), στον Τομέα Προπτυχιακών Σπουδών της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας. Αιτήσεις μέχρι και τις 22 Δεκεμβρίου 2023. – ΥΑΔ038
1 Δεκεμβρίου, 2023
Ανακοινώνεται η προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης Λειτουργού Πανεπιστημίου (Θέματα Στέγασης), στον Τομέα Φοιτητικής Μέριμνας της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας. Αιτήσεις μέχρι και τις 22 Δεκεμβρίου 2023. – ΥΑΔ037
1 Σεπτεμβρίου, 2023
Ανακοινώνεται η προκήρυξη μίας (1) θέσης Λειτουργού Πανεπιστημίου (Επιμελητής Εργαστηρίων), στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Κύπρου. Αιτήσεις μέχρι και τις 22 Σεπτεμβρίου 2023. – Κωδ. Αναφοράς 034
30 Ιουνίου, 2023
Ανακοινώνεται η προκήρυξη μίας (1) θέσης Τεχνικού Μηχανικού (Μηχανολογίας) στη Σεισμική Τράπεζα του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Κύπρου. Αιτήσεις μέχρι και τις 28 Ιουλίου 2023. – Κωδ. Αναφοράς 031

Ανακοινώνεται η προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης Μηχανικού Τεχνικών Υπηρεσιών (Πολιτική Μηχανική).  Αιτήσεις μέχρι και τις 10 Μαρτίου 2023. - Κωδ. Αναφοράς 026

Ανακοινώνεται η προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης Μηχανικού Τεχνικών Υπηρεσιών (Αρχιτεκτονική).  Αιτήσεις μέχρι και τις 10 Μαρτίου 2023. - Κωδ. Αναφοράς 025

Ανακοινώνεται η προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης Λειτουργού Νομικών Θεμάτων, στο Γραφείο Νομικών Θεμάτων του Πανεπιστημίου Κύπρου.  Αιτήσεις μέχρι και τις 15 Ιουνίου 2022. Κωδ. Αναφοράς ΥΑΔ021

Ανακοινώνεται η προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης Προϊστάμενου Κέντρου Ψυχικής Υγείας.  Αιτήσεις μέχρι και τις 15 Ιουνίου 2022. - Κωδ. Αναφοράς ΥΑΔ020

Ανακοινώνεται η προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης Μηχανικού Τεχνικών Υπηρεσιών (Επιμετρητή Ποσοτήτων) στις Τεχνικές Υπηρεσίες.  Αιτήσεις μέχρι και τις 21 Οκτωβρίου 2021.

Ανακοινώνεται η προκήρυξη μίας (1) θέσης Προϊστάμενου Υπηρεσίας (Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας). Αιτήσεις μέχρι και τις 20 Μαρτίου 2020.