Γραφείο Ανάπτυξης, Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση του Διοικητικού Προσωπικού. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου με πέντε μέρες εκπαίδευση ανά εργαζόμενο συγκρίνεται ευνοϊκά με άλλους οργανισμούς στην Κύπρου και έχει πετύχει και ξεπεράσει τα Ευρωπαϊκά αντίστοιχα επίπεδα.
 
Το Γραφείο Ανάπτυξης, Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης της Υπηρεσίας Ανθρώπινου Δυναμικού έχει ως στόχο την συστηματική, προγραμματισμένη και διαρκή αναβάθμιση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού του Πανεπιστημίου Κύπρου.
 
Το Γραφείο Ανάπτυξης, Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης συγκεντρώνει και αναλύει τα στοιχεία που αφορούν Εκπαίδευση του Διοικητικού Προσωπικού και τα μετατρέπει σε δείκτες, με σκοπό την υποβολή τους στα αρμόδια σώματα του Πανεπιστημίου Κύπρου και την ενημέρωση του Προσωπικού.
 
Για την επίτευξη των στόχων που είχαν τεθεί έχουν καθιερωθεί δείκτες οι οποίοι συγκρίνονται συστηματικά με άλλους οργανισμούς στην Κύπρο και την Ευρώπη. Οι δείκτες αυτοί θεωρούνται εξαιρετικά σημαντικοί καθότι καταδεικνύουν την προσπάθεια του Οργανισμού για αύξηση της γνώσης, της επικοινωνίας μεταξύ συναδέλφων, εσωτερικών και εξωτερικών πελατών και της απόκτησης τεχνογνωσίας με απώτερο σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας.
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Γεωργία Νεοκλέους, 22894170, [email protected]
Για τα Καθήκοντα του Γραφείου Ανάπτυξης, Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης πατήστε Εδώ