Πρόγραμμα Διεθνούς Εμβέλειας

Το Πρόγραμμα ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι διεθνώς αναγνωρισμένο και διαπιστευμένο.

Tο Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι μέλος διεθνών πανεπιστημιακών συνδέσμων και δικτύων όπως: the Young Universities for the Future of Europe (YUFE), the Community of Mediterranean Universities (CMU), the Network of Universities from the Capitals of Europe (UNICA), the Association of Commonwealth Universities (ACU), the European Association of Universities (EUA), the Association of Arab and European Universities (AEUA), Santander Group (SG) and LEONET.

Διεθνής Πιστοποίηση EFMD

Την πιστοποίηση EFMD από τον ομώνυμο, διεθνούς φήμης οργανισμό που αποσκοπεί στην αξιολόγηση και διαπίστευση της ποιότητας πανεπιστημιακών προγραμμάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων,ανά τον κόσμο, κατέχει το Πρόγραμμα ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου από το 2012.

Η συγκεκριμένη πιστοποίηση επιβεβαιώνει τη μοναδική εκπαιδευτική εμπειρία που παρέχει το Πανεπιστήμιο Κύπρου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων σε μεταπτυχιακό επίπεδο και την καθιέρωση του Προγράμματος ΜΒΑ, ως το καλύτερο στην ευρύτερη περιοχή, διαμορφώνοντας ηγέτες με όραμα στο διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον.

Στόχος του Οργανισμού EFMD, που καλύπτει ένα πλήρες φάσμα ακαδημαϊκών προγραμμάτων, από το επίπεδο πτυχίου μέχρι και το επίπεδο διδακτορικού, είναι η αξιολόγηση και η διαπίστευση της ποιότητας των επιχειρησιακών ή/και διαχειριστικών προγραμμάτων που έχουν διεθνή προοπτική και τη δέουσα υψηλή ποιότητα.

Η διαδικασία πιστοποίησης περιλαμβάνει λεπτομερή αξιολόγηση των επιμέρους προγραμμάτων μέσω διεθνούς συγκριτικής αξιολόγησης και εξετάζει ένα ευρύ φάσμα πτυχών του προγράμματος συμπεριλαμβανομένων: της τοποθέτησης του προγράμματος στην αγορά σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, τους στόχους του προγράμματος και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα μάθησης, το περιεχόμενο του προγράμματος και τη διεξαγωγή του, το βαθμό στον οποίο το πρόγραμμα έχει διεθνή παρουσία και ισορροπία μεταξύ των ακαδημαϊκών και διαχειριστικών διαστάσεων, την ποιότητα των φοιτητών και των αποφοίτων του προγράμματος, την ποιότητα των αποφοίτων και την εξέλιξη της σταδιοδρομίας τους.

Η έκθεση αξιολόγησης περιλαμβάνει επίσης την παροχή συμβουλών στρατηγικής, σχετικά με το πως το πρόγραμμα μπορεί να βελτιωθεί, έτσι ώστε να ανταγωνίζεται αποτελεσματικά στις διεθνείς αγορές.

Διεθνείς Επαφές και Συνεργασίες σε Παγκόσμιο Επίπεδο

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει υπογράψει διμερείς συμφωνίες συνεργασίας με 129 πανεπιστήμια στην Ευρώπη, την Αυστραλία, την Ασία και τις ΗΠΑ. Αυτές οι διαπανεπιστημιακές και διατμηματικές συμφωνίες αποβλέπουν κυρίως στην ανταλλαγή φοιτητών και ακαδημαϊκού προσωπικού, κοινών ερευνητικών προγραμμάτων, συνεδρίων και στην ανταλλαγή διδακτικού και ερευνητικού υλικού. Κατά συνέπεια, το Πανεπιστήμιο Κύπρου αναγνωρίζεται ευρέως στην επιστημονική κοινότητα.