Το Πρόγραμμα ΜΒΑ Πανεπιστημίου Κύπρου, στα πλαίσια της κοινωνικής του ευθύνης και της συμβολής του στη δημιουργία ηγετικών στελεχών, παρέχει διαχρονικά αριθμό υποτροφιών βάσει (α) σειράς κριτηρίων εισδοχής, όπως η επαγγελματική εμπειρία και οι ακαδημαϊκές επιδόσεις σε προηγούμενες σπουδές, (β) κοινωνικό-οικονομικής ανάγκης και (γ) ακαδημαϊκής αριστείας.

Με την υποβολή της αίτησής του/της ο/η ενδιαφερόμενος/η εξετάζεται αυτόματα και για την παραχώρηση της σχετικής υποτροφίας. Οι υποτροφίες έχουν την μορφή της έκπτωσης επί των διδάκτρων και η διατήρησή τους υπόκειται σε όρους και προϋποθέσεις. Οργανισμοί και επιχειρήσεις που ανήκουν στο δίκτυο των συνεργατών του Προγράμματος προσφέρουν επίσης, βραβεία και χορηγίες στους φοιτητές τους Προγράμματος ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου, επιβραβεύοντας την ακαδημαϊκή αριστεία, την αφοσίωση και το ήθος των φοιτητών.

 

 

Eπιπλέον από το 2023 ο Σερ Στέλιος Χατζηιωάννου, δημιουργός και iδιοκτήτης της easy family of brands και ιδρυτής και πρόεδρος του Stelios Philanthropic Foundation  θεσμοθέτησε την παραχώρηση υποτροφιών, σε νεοεισερχόμενους φοιτητές και φοιτήτριες του Προγράμματος ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για το Πρόγραμμα ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου, η οποια επιβεβαιώνει την ποιότητα και το κύρος του, καθώς το Πανεπιστήμιο Κύπρου αποτελεί το πρώτο ακαδημαϊκό ίδρυμα στο οποίο παραχορούνται υποτροφίες από το Stelios Philanthropic Foundation στο οποίο δεν έχει φοιτήτση ο ιδρυτής του.