Το Πρόγραμμα ΜΒΑ Πανεπιστημίου Κύπρου, στα πλαίσια της κοινωνικής του ευθύνης και της συμβολής του στη δημιουργία ηγετικών στελεχών, παρέχει διαχρονικά αριθμό υποτροφιών βάσει (α) σειράς κριτηρίων εισδοχής, όπως η επαγγελματική εμπειρία και οι ακαδημαϊκές επιδόσεις σε προηγούμενες σπουδές, (β) κοινωνικό-οικονομικής ανάγκης και (γ) ακαδημαϊκής αριστείας.

Με την υποβολή της αίτησής του/της ο/η ενδιαφερόμενος/η εξετάζεται αυτόματα και για την παραχώρηση της σχετικής υποτροφίας. Οι υποτροφίες έχουν την μορφή της έκπτωσης επί των διδάκτρων και η διατήρησή τους υπόκειται σε όρους και προϋποθέσεις. Οργανισμοί και επιχειρήσεις που ανήκουν στο δίκτυο των συνεργατών του Προγράμματος προσφέρουν επίσης, βραβεία και χορηγίες στους φοιτητές τους Προγράμματος ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου, επιβραβεύοντας την ακαδημαϊκή αριστεία, την αφοσίωση και το ήθος των φοιτητών.