Σε Ποια Γλώσσα Προσφέρεται το ΜΒΑ;
Προσφέρονται ξεχωριστά ακροατήρια στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα. Οι υποψήφιοι πρέπει να δηλώσουν την προτίμησή τους αναφορικά με τη γλώσσα διδασκαλίας στην αίτησή τους.
Ποιες Είναι οι Κύριες Διαφορές Μεταξύ των Προγραμμάτων ΜΒΑ Πλήρους Φοίτησης και Μερικής Φοίτησης;
Το Πρόγραμμα MBA πλήρους φοίτησης διαρκεί ένα χρόνο. Το Πρόγραμμα ΜΒΑ μερικής φοίτησης διαρκεί δύο έτη με βραδινές διαλέξεις. Το πρόγραμμα αυτό έχει σχεδιαστεί για να ικανοποιήσει τις ανάγκες εργαζόμενων επαγγελματιών.
Ποια Είναι η Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων για το Πρόγραμμα ΜΒΑ που θα Αρχίσει τον Ερχόμενο Σεπτέμβριο;
Το πρόγραμμα MBA εξετάζει τις αιτήσεις με σειρά προτεραιότητας και εάν με την ολοκλήρωση μίας περιόδου υποβολής αιτήσεων, εξακολουθούν να υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις, τότε θα ενεργοποιείται η επόμενη περίοδος υποβολής αιτήσεων ως εξής:
αʼ περίοδος με λήξη στις 31 Μαρτίου
βʼ περίοδος: μέχρι 15 Μαίου
γʼ περίοδος: μέχρι 30 Ιουνίου
δ' περίοδος: μέχρι 15 Αυγούστου
Ποιο Είναι το Ύψος των Διδάκτρων του Προγράμματος ΜΒΑ;
Τα δίδακτρα για το Πρόγραμμα ΜΒΑ (Πλήρους Φοίτησης ή Μερικής Φοίτησης) είναι €10250.
Ποια Είναι η Μέθοδος Πληρωμής Διδάκτρων;
Τα δίδακτρα για το Πρόγραμμα ΜΒΑ (Πλήρους Φοίτησης ή Μερικής Φοίτησης) είναι €10250 και καταβάλλονται σε διμηνιαία βάση.

Κάθε μάθημα βαρύτητας 4 ή 3,5 πιστωτικών μονάδων ECTS, στο οποίο εγγράφεται κάποιος φοιτητής, κοστίζει €550. Αντίστοιχα, κάθε μάθημα βαρύτητας 2 ECTS κοστίζει €275.

Κατά κανόνα, οι φοιτητές ΜΒΑ Πανεπιστημίου Κύπρου του Προγράμματος Μερικής Φοίτησης παρακολουθούν 2 μαθήματα βαρύτητας 4 ή 3,5 ECTS ανά δίμηνο. Οι φοιτητές ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου του Προγράμματος Πλήρους Φοίτησης παρακολουθούν 4 μαθήματα βαρύτητας 4 ή 3,5 ECTS, ανά δίμηνο.
Η Παρακολούθηση των Μαθημάτων Είναι Υποχρεωτική;
Ναι, η παρακολούθηση όλων των διαλέξεων όλων των μαθημάτων είναι υποχρεωτική.
Στα Πλαίσια του Προγράμματος θα Προσφέρεται η Ευκαιρία Εξειδίκευσης σε Συγκεκριμένο Κλάδο της Διοίκησης Επιχειρήσεων;
Θα παρέχεται η ευκαιρία στους φοιτητές να προσαρμόσουν το πρόγραμμα σπουδών τους σύμφωνα με τις επαγγελματικές τους ανάγκες και ενδιαφέροντα. Οι φοιτητές θα μπορούν να επιλέξουν μαθήματα επιλογής από κατάλογο μαθημάτων ο οποίος καλύπτει όλους τους κλάδους στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.
Από Ποιους Απαιτείται η Παρακολούθηση Μαθημάτων Προπαρασκευής;
Αυτό θα εξαρτηθεί από τις γνώσεις και επιστημονικό υπόβαθρο του φοιτητή. Με την εισδοχή στο Πρόγραμμα, η Επιτροπή Αξιολόγησης υποδεικνύει στον φοιτητή κατά πόσο απαιτείται η παρακολούθηση συγκεκριμένων προπαρασκευαστικών μαθημάτων. Τα προπαρασκευαστικά μαθήματα περιλαμβάνουν Εισαγωγή στη Στατιστική και Εισαγωγή στη Λογιστική. Η διάρκεια των προπαρασκευαστικών μαθημάτων είναι 10 διδακτικές ώρες και προσφέρονται την εβδομάδες πριν την έναρξη του Προγράμματος.
Πού Μπορώ να Αποταθώ για Περισσότερες Πληροφορίες;

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με:

Πρόγραμμα MBA
Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης
Πανεπιστήμιο Κύπρου

Λεωφόρος Πανεπιστημίου 1
ΤΘ 20537
Λευκωσία 1678
Κύπρος

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected]
Τηλέφωνο: +357-22893600
Φαξ: +357-22895020
Ιστοσελίδα: www.mba.ucy.ac.cy

Παρέχεται Ευελιξία Όσον Αφορά τη Διάρκεια Αποπεράτωσης Σπουδών;
Σύμφωνα με την νομοθεσία που διέπει το Πανεπιστήμιο Κύπρου, οι φοιτητές μπορούν να συμπληρώνουν τις σπουδές τους σε περίοδο μέχρι 4 ετών. Συνεπώς, ο/η κάθε φοιτητής/φοιτήτρια μπορεί να προσαρμόζει το πρόγραμμα των μαθημάτων του, ανάλογα με το προσωπικό διαθέσιμο του χρόνο.