Γραφείο Σταδιοδρομίας

Η επαγγελματική ανάπτυξη των αποφοίτων έχει διαχρονικά ύψιστη σημασία για το Πρόγραμμα ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου και περιλαμβάνει την παροχή έμπειρης συμβουλευτικής καθοδήγησης και οδηγίες για ποικιλία θεμάτων όπως εναλλακτικές επιλογές σταδιοδρομίας (στο εσωτερικό και στο εξωτερικό), δικτύωση, έρευνα εργασίας και τάσεις στην αγορά εργασίας, ανάπτυξη βιογραφικού, κτλ.  Το Γραφείο Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, καλλιεργεί σχέσεις με εργοδότες από πολυεθνικούς και τοπικούς οργανισμούς προς εξασφάλιση ευκαιριών εργοδότησης για τους απόφοιτους του ΜΒΑ.

Το Γραφείο Σταδιοδρομίας οργανώνει εκθέσεις σταδιοδρομίας, ανακοινώνει κενές θέσεις εργασίας και βοηθάει τους φοιτητές με τις διαδικασίες εξεύρεσης εργασίας (σύνταξη βιογραφικού και σεμινάρια προετοιμασίας για συνεντεύξεις).

Μερικές από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην Κύπρο έχουν προσλάβει τους καλύτερους απόφοιτους του Προγράμματος τα τελευταία 3 χρόνια. Άλλες εταιρείες ανακοινώνουν τις κενές θέσεις εργασίας τους μέσω του Γραφείου Σταδιοδρομίας και Συμβουλευτικής Αγωγής του ΜΒΑ.  Οι εργοδότες ανακοινώνουν τις θέσεις εργασίας απευθείας στους φοιτητές και στους αποφοίτους κατά τη διάρκεια σχετικής εκδήλωσης στην πανεπιστημιούπολη, όπου οι εταιρείες παίρνουν ακόμα και συνεντεύξεις από τους φοιτητές ΜΒΑ πέραν από τη γενική παρουσίαση που κάνουν για την εταιρεία τους.

Οι απόφοιτοι του Προγράμματος MBA εργοδοτούνται σε όλους τους τομείς της οικονομίας, είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα.  Σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας που αφορούσε το βαθμό ικανοποίησης των εργοδοτώντο 39% των αποφοίτων του Προγράμματος MBA ανέφεραν ότι είχαν αύξηση στο μισθό τους, ενώ το 49% προήχθησαν εντός του ίδιου οργανισμού μετά την ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού τους τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Δημόσια Διοίκηση.

 

Οδηγός για Εργοδότες

Οδηγός για εργοδότες που αφορά τη διαδικασία πρόσληψης φοιτητών του Προγράμματος ΜΒΑ.

Διαδικασία:

 • Γνωρίστε το Πρόγραμμα ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου και τα πλεονεκτήματά του μέσω της διαδικτυακής μας παρουσίασης και/ή με μία συνάντηση στο Γραφείο του Προγράμματος ΜΒΑ.
 • Προσδιορίστε τις ανάγκες πρoσλήψεών σας.
 • Καθορίστε τον τρόπο με τον οποίο οι φοιτητές του Προγράμματος ταιριάζουν στον οργανισμό σας.  Αξιολογήστε τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας σας και το προφίλ του ιδανικού υποψηφίου ώστε να ταιριάζει με τις ανάγκες σας.
 • Σχεδιάστε τη στρατηγική πρόσληψής σας.
 • Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει αρκετές ευκαιρίες για να γνωρίσετε τους φοιτητές του Προγράμματος, άμεσα και έμμεσα κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.  Επιλέξτε από μία ποικιλία εκδηλώσεων, εντός και εκτός πανεπιστημιούπολης για να σχεδιάσετε την προσέγγιση που λειτουργεί καλύτερα για τον οργανισμό σας ή να εργαστείτε με ένα μέλος του γραφείου μας για να σχεδιάσετε τη δική σας εξειδικευμένη στρατηγική.
 • Δημοσιεύσετε τις κενές θέσεις εργασίας σας.
 • Μπορείτε να υποβάλλετε μια κενή θέση εργασίας στο Γραφείο του Προγράμματος ΜΒΑ, η οποία θα αποσταλεί σε όλους τους φοιτητές.  Αποδεχόμαστε ευκαιρίες πλήρους απασχόλησης μόνο, στις οποίες καταβάλλεται πληρωμή, για ενεργούς φοιτητές μας. 
 • Προγραμματίστε συνάντηση ή εκδήλωση γνωριμίας με τους φοιτητές μας.
 • Το Γραφείο του Προγράμματος ΜΒΑ θα ενημερώσει τους φοιτητές και θα μεριμνήσει για τη διεξαγωγή της εκδήλωσης γνωριμίας, στο χώρο της πανεπιστημιούπολης του Πανεπιστημίου Κύπρου.
 • Προβείτε σε συνεντεύξεις φοιτητών μας.
 • Γνωστοποιήστε τις προσφορές σας.