Συναντήσεις γνωριμίας διοργανώνονται κάθε Απρίλιο από το Πρόγραμμα ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου. Οι συναντήσεις λαμβάνουν χώρα στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Κύπρου στην Πανεπιστημιούπολη. Κατά την εκδήλωση, οι Διευθυντές του Προγράμματος, Καθηγητές, το Διοικητικό Προσωπικό και φοιτητές του Προγράμματος βρίσκονται στη διάθεση του κοινού. Πρόκειται για εκδηλώσεις που έχουν αγκαλιαστεί από την κυπριακή κοινωνία και για τις οποίες το ενδιαφέρον γίνεται ολοένα και μεγαλύτερο.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλ. 357 22893600.