Σταυρούλα Πανταζοπούλου Καθηγήτρια 2011 – 2017
Χρίστος Παντελίδης Καθηγητής 2005 – 2007
Δημήτριος Βαμβάτσικος Επίκουρος Καθηγητής 2005 – 2010
Κωνσταντίνος Κωσταρέλος Επίκουρος Καθηγητής 2007 – 2014
Ιωάννης Διαλυνάς Λέκτορας 2018 – 2020