ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΚ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΩΔΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΑΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
(αν είστε μέλος της Πανεπιστημιακής Κοινότητας).

Τα πρακτικά του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου δεν δημοσιοποιούνται.

187η Συνεδρία Σημείο 2 – Ωφελήματα για τους διδάσκοντες σε σεμινάρια του ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.
92η Συνεδρία Σημείο 5 – Θέματα που εκκρεμούν από προηγούμενη συνεδρία.
98η Συνεδρία Σημείο 11 – Ίδρυση Κέντρου Υποστήριξης Διδασκαλίας.
108η Συνεδρία Σημείο 8.1 – Φοιτητικά θέματα. Ψυχολογική στήριξη των φοιτητών και παιδαγωγική προσέγγιση των ακαδημαϊκών προς τους φοιτητές.
140η Συνεδρία Σημείο 3.2.3 – Διορισμός Διευθυντή ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.

187η Συνεδρία:
2. Ωφελήματα για τους διδάσκοντες σε σεμινάρια του Κέντρου Διδασκαλίας και Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.)
Το Συμβούλιο ενέκρινε την παραχώρηση των ακολούθων ωφελημάτων στους διδάσκοντες τα σεμινάρια του ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.:
· Honorarium ύψους μέχρι €900 ημερησίως για κάθε εκπαιδευτή με μέγιστο ποσό 2.700 ευρώ για διεξαγωγή σεμιναρίων μέχρι τέσσερις μέρες. Στα ποσά αυτά περιλαμβάνονται και τα έξοδα μετάβασης από και προς το αεροδρόμιο Λάρνακας, τα έξοδα μετάβασης μεταξύ της οικίας του εκπαιδευτή και του αεροδρομίου αναχώρησης κατά την αναχώρηση και επιστροφή του, καθώς και τα έξοδα διαμονής και διατροφής.
· Αεροπορικό εισιτήριο (οικονομική θέση) για κάθε εκπαιδευτή

92η Συνεδρία:
5. ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΚΚΡΕΜΟΥΝ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
5.3 Ίδρυση Κέντρου Υποστήριξης Διδασκαλίας
Το Συμβούλιο ενέκρινε εισήγηση της Συγκλήτου για Ίδρυση Κέντρου Υποστήριξης Διδασκαλίας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III).
Το Συμβούλιο αναμένει από την αρμόδια ad hoc Επιτροπή την υποβολή αναλυτικότερης πρότασης για την οργάνωση και λειτουργία του Κέντρου.

98η Συνεδρία:
11. ΙΔΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Σε συνέχεια προηγούμενης απόφασης (92η Συνεδρία, θέμα 5.3), το Συμβούλιο, μετά από απόφαση της Συγκλήτου, ενέκρινε την ίδρυση Κέντρου Υποστήριξης Διδασκαλίας. Υιοθέτησε επίσης εισήγηση της Συγκλήτου όπως η χρήση των ερωτηματολογίων αξιολόγησης διδασκαλίας είναι προαιρετική και όχι υποχρεωτική για το ακαδημαϊκό προσωπικό που υπηρετεί στις βαθμίδες του Καθηγητή, Αναπληρωτή Καθηγητή, Επίκουρου Καθηγητή και Λέκτορα.
O Μιχάλης Χαλιάσος και o Θεόδωρος Θεοδώρου διαφώνησαν με τη θέση αυτή γιατί θεωρούν ότι η χρήση των ερωτηματολογίων θα πρέπει να είναι υποχρεωτική, προσφέροντας έτσι τη δυνατότητα αξιολόγησης των ακαδημαϊκών από τους ίδιους τους χρήστες.
Το Συμβούλιο επίσης υιοθέτησε εισήγηση της Συγκλήτου και δεν ενέκρινε πρόταση για παραχώρηση επιδόματος στο Διευθυντή και Αναπληρωτή Διευθυντή του Κέντρου, οι οποίοι θα τυγχάνουν μερικής απαλλαγής διδακτικών καθηκόντων (μέχρι δύο μαθήματα το Ακαδημαϊκό ΄Ετος).

108η Συνεδρία:
8. ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
8.1 Ψυχολογική στήριξη των φοιτητών και παιδαγωγική προσέγγιση των ακαδημαϊκών προς τους φοιτητές
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου αναφέρθηκε στο θέμα της ψυχολογικής στήριξης και ενίσχυσης των φοιτητών που αντιμετωπίζουν ακαδημαϊκά και οικογενειακά προβλήματα, προβλήματα σχέσεων και άλλα προβλήματα συναισθηματικής φύσεως.
Ο Πρόεδρος τόνισε ότι θεωρεί πολύ σημαντική τη στήριξη που προσφέρει σε αυτό τον τομέα η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, όπως και σε άλλους τομείς και σημείωσε ότι από πληροφορίες που έχει, η Υπηρεσία έχει δημιουργήσει μια πολύ καλή εικόνα στο κοινό. Εισηγήθηκε δε όπως ο τομέας της ψυχολογικής και άλλης στήριξης φοιτητών στην ΥΣΦΜ ενισχυθεί ακόμη περισσότερο.
Ο Προϊστάμενος Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας και εκπρόσωπος του διοικητικού προσωπικού στο Συμβούλιο, Φ. Παττούρας, ευχαρίστησε τον Πρόεδρο για τα καλά του λόγια και ανέφερε ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης σε όλους τους τομείς της Υπηρεσίας. Για τα ζητήματα στήριξης των φοιτητών ανέφερε ότι ήδη μελετάται η υιοθέτηση ενός πιο αποτελεσματικού μοντέλου ολόπλευρης στήριξης ανάλογα με τις διάφορες κατηγορίες των φοιτητών, το οποίο θα περιλαμβάνει συνεργασίες με επαγγελματίες διαφόρων ειδικοτήτων.
Το Συμβούλιο θα ενημερωθεί για το θέμα, αφού ολοκληρωθεί η σχετική μελέτη.
Το θέμα της παιδαγωγικής προσέγγισης των ακαδημαϊκών προς τους φοιτητές θα εξεταστεί μέσα στα πλαίσια της λειτουργίας του Κέντρου Στήριξης Διδασκαλίας.

140η Συνεδρία:
3. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
3.2 Ενημέρωση Πρύτανη
3.2.3 Διορισμός Διευθυντή ΚΕΔΙΜΑ
Το Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι η Σύγκλητος διόρισε τον Καθηγητή του Τμήματος Μαθηματικών και Στατιστικής, Τάσο Χριστοφίδη, στη θέση του Διευθυντή του Κέντρου Διδασκαλίας και Μάθησης.