Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. προς υλοποίηση της Πολιτικής του ΠΚ για Διασφάλιση της Ποιότητας της Διδασκαλίας, κάτω από τον Άξονα 1: “Αναγνώριση και διάχυση καλών πρακτικών και αυτοαξιολόγηση διδασκαλίας” στις Δράσεις: Β. “Εργαλεία αυτοαξιολόγησης διδασκαλίας και η χρήση τους για βελτίωση της διδασκαλίας”, το Κέντρο έχει προχωρήσει στη θέσπιση πολιτικής για «Εσωτερική Ισότιμη Παρατήρηση».

Ο θεσμός εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο (16/2019/ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ) για εφαρμογή σε εθελοντική βάση.

Πολιτική και πρακτικά βήματα εφαρμογής της.

Το ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. εργάζεται προς εφαρμογή του θεσμού σε όλα τα Τμήματα/Σχολές του Πανεπιστημίου Κύπρου. Στις 17 Απριλίου 2024 θα παρουσιαστεί ο Θεσμός σε ανοιχτή συνάντηση του διδακτικού προσωπικού. Δείτε εδώ Ανοιχτές Συναντήσεις.

Πρόγραμμα εκπαίδευσης: Τετάρτη 5 Ιουνίου 2024

Οδηγός από το University of Cambridge: Getting Started with Peer Observation