ΕΤΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟ 2017 ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ:

Ως Έτος Ποιοτικής Διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακηρύχθηκε το 2017 έπειτα από απόφαση της Συγκλήτου, αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα για διασφάλιση της Ποιότητας της Διδασκαλίας. Η σχετική Χάρτα Διδασκαλίας 2017-2020 υπογράφθηκε τη Δευτέρα, 30 Ιανουάριου 2017 από τους Προέδρους όλων των Τμημάτων, στο πλαίσιο αναβάθμισης της Ποιοτικής Διδασκαλίας και της αναγνώρισης της Διδακτικής Αριστείας, δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο θεσμοθετημένη πλέον πολιτική η οποία θα αποσκοπεί στη διασφάλιση της Ποιότητας της Διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο. Η Χάρτα Διδασκαλίας θα επικαιροποιείται από τη Σύγκλητο κάθε τριετία.

ΧΑΡΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 2023-2026, υπογράφθηκε στις 6/12/2023. Ανακοίνωση στον τύπο.

Χάρτα Διδασκαλίας 2020-2023, υπογράφθηκε στις 10/11/2021 – Άρθρο στην Κοινότητα, Τεύχος 67 (σελ. 6-7), Μάρτιος 2022

Πολιτική Πανεπιστημίου Κύπρου για Διασφάλιση της Ποιότητας της Διδασκαλίας

Δράσεις ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. προς υλοποίηση της Χάρτας Διδασκαλίας

 

Πιστοποιητικό Διδασκαλίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (εγκρίθηκε από την Σύγκλητο 23/07/2018, Συνεδρία 19/2018/ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ)

 

 

Χρήσιμες αναφορές:

European Forum for Enhanced Collaboration in Teaching (EFFECT) – 10 European Principles for the Enhancement of Learning and Teaching

European Association for Quality Assurance in Higher Education – ENQA

European Quality Assurance Register for Higher Education – EQAR

Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG 2015)